skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 400  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Conformity Theory of Aggressian

Eckhardt, William

Journal of Peace Research, March 1974, Vol.11(1), pp.31-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337401100103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Europe of Nations — or the Nation of Europe?

Smith, Anthony D

Journal of Peace Research, May 1993, Vol.30(2), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030002001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Middle-Power Military in Alliance: Canada and NORAD

Crosby, Ann Denholm

Journal of Peace Research, February 1997, Vol.34(1), pp.37-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034001004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Myth of Peace: ‘The Vision of the New Middle East’ and Its Transformations in the Israeli Political and Public Spheres

Yadgar, Yaacov

Journal of Peace Research, May 2006, Vol.43(3), pp.297-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343306063933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Look at Russia in Transition

Baev, Pavel K

Journal of Peace Research, August 1996, Vol.33(3), pp.371-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note on the Consensus of International Relations Among American School Children

Krieger, David

Journal of Peace Research, September 1971, Vol.8(3-4), pp.305-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337100800312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note On the Cosmopolitanism of World Regions

Brams, Steven J

Journal of Peace Research, March 1968, Vol.5(1), pp.87-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234336800500106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Short Bibliography on Imperialism and Militarization

Journal of Peace Research, June 1980, Vol.17(2), pp.195-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338001700207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A social science of human rights

Hafner-Burton, Emilie M; Buhaug, Halvard (Editor) ; Levy, Jack S (Editor)

Journal of Peace Research, March 2014, Vol.51(2), pp.273-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343313516822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of the Problems of Peace

Barsegov, Yuri ; Khairov, Rustem

Journal of Peace Research, March 1973, Vol.10(1-2), pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337301000104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A World Flying Apart? Violent Nationalist Conflict and the End of the Cold War

Ayres, R. William

Journal of Peace Research, January 2000, Vol.37(1), pp.105-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037001006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abuse and Westernization: Reflections on Strategies of Power

La Branche, Stéphane

Journal of Peace Research, March 2005, Vol.42(2), pp.219-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343305050693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After ethnic civil war: Ethno-nationalism in the Western Balkans.(Research Articles)(Report)

Dyrstad, Karyn

Journal of Peace Research, Nov, 2012, Vol.49(6), p.817-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Nuclear Hegemony in Korea

Hayes, Peter

Journal of Peace Research, December 1988, Vol.25(4), pp.351-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338802500403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Inductive, Empirical Analysis of Intra- and International Behavior, Aimed Ata Partial Extension of Inter-Nation Simulation Theory

Chadwick, Richard W

Journal of Peace Research, September 1969, Vol.6(3), pp.193-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234336900600302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antinomies of Postmodernism in International Studies

Østerud, Øyvind

Journal of Peace Research, November 1996, Vol.33(4), pp.385-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033004001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Arab Nationalism and Palestine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab Nationalism and Palestine

Joffé, E.G.H.

Journal of Peace Research, 06/1983, Vol.20(2), pp.157-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002234338302000204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armies of the Young: Child Soldiers in War and Terrorism; Child Soldiers, Adult Interests: The Global Dimensions of the Sierra Leonean Tragedy

Achvarina, Vera

Journal of Peace Research, November 2006, Vol.43(6), pp.757-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms and Reconstruction in Post-Conflict Societies

Adekanye, J. 'Bayo

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.359-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Trade with the Third World as an Aspect of Imperialism

Øberg, Jan

Journal of Peace Research, September 1975, Vol.12(3), pp.213-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337501200304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 400  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (42)
 2. 1974đến1983  (50)
 3. 1984đến1993  (86)
 4. 1994đến2004  (115)
 5. Sau 2004  (107)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (359)
 2. Bình xét khoa học  (41)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Smith, Dan
 3. Gleditsch, Nils Petter
 4. Syse, Henrik
 5. Bathurst, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...