skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Michelle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

1st international workshop on user modeling from social media

Mahmud, Jalal ; Nichols, Jeffrey ; Zhou, Michelle

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.397-400

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167058

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interactive, smart notepad for context-sensitive information seeking

Lu, Jie ; Zhou, Michelle

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.127-136

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502671

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An optimization-based approach to dynamic data transformation for smart visualization

Wen, Zhen ; Zhou, Michelle

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.70-79

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378784

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confiding in and Listening to Virtual Agents: The Effect of Personality

Li, Jingyi ; Zhou, Michelle ; Yang, Huahai ; Mark, Gloria

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.275-286

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025206

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware, adaptive information retrieval for investigative tasks

Wen, Zhen ; Zhou, Michelle ; Aggarwal, Vikram

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.122-131

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216321

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling context-sensitive information seeking

Zhou, Michelle ; Houck, Keith ; Pan, Shimei ; Shaw, James ; Aggarwal, Vikram ; Wen, Zhen

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.116-123

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111479

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding someone in my social directory whom i do not fully remember or barely know

Zhou, Michelle ; Zhang, Wei ; Smith, Barton ; Varga, Erika ; Farias, Martin ; Badenes, Hernan

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.203-206

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167001

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing temporal topic segmentation for intelligent text visualization

Pan, Shimei ; Zhou, Michelle ; Song, Yangqiu ; Qian, Weihong ; Wang, Fei ; Liu, Shixia

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.339-350

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449441

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PersonalityViz: a visualization tool to analyze people's personality with social media

Gou, Liang ; Mahmud, Jalal ; Haber, Eben ; Zhou, Michelle

Proceedings of the companion publication of the 2013 international conference on intelligent user interfaces companion, 19 March 2013, pp.45-46

ISBN: 9781450319669 ; ISBN: 1450319661 ; DOI: 10.1145/2451176.2451191

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Attitude and Actions of Twitter Users

Mahmud, Jalal ; Fei, Geli ; Xu, Anbang ; Pal, Aditya ; Zhou, Michelle

Proceedings of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.2-6

ISBN: 9781450341370 ; ISBN: 1450341373 ; DOI: 10.1145/2856767.2856800

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommending targeted strangers from whom to solicit information on social media

Mahmud, Jalal ; Zhou, Michelle ; Megiddo, Nimrod ; Nichols, Jeffrey ; Drews, Clemens

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.37-48

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449403

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ScopeG: A Mobile Application for Exploration and Comparison of Personality Traits

Deloatch, Robert ; Gou, Liang ; Kau, Chris ; Mahmud, Jalal ; Zhou, Michelle

Companion Publication of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.102-105

ISBN: 9781450341400 ; ISBN: 1450341403 ; DOI: 10.1145/2876456.2879474

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual content correlation analysis

Wei, Furu ; Shi, Lei ; Tan, Li ; Sun, Xiaohua ; Lian, Xiaoxiao ; Liu, Shixia ; Zhou, Michelle

Proceedings of the first international workshop on intelligent visual interfaces for text analysis, 07 February 2010, pp.25-28

ISBN: 9781605589961 ; ISBN: 1605589969 ; DOI: 10.1145/2002353.2002362

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who have got answers?: growing the pool of answerers in a smart enterprise social QA system

Luo, Lin ; Wang, Fei ; Zhou, Michelle ; Pan, Yingxin ; Chen, Hang

Proceedings of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.7-16

ISBN: 9781450321846 ; ISBN: 1450321844 ; DOI: 10.1145/2557500.2557531

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who will retweet this?: Automatically Identifying and Engaging Strangers on Twitter to Spread Information

Lee, Kyumin ; Mahmud, Jalal ; Chen, Jilin ; Zhou, Michelle ; Nichols, Jeffrey

Proceedings of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.247-256

ISBN: 9781450321846 ; ISBN: 1450321844 ; DOI: 10.1145/2557500.2557502

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on intelligent visual interfaces for text analysis

Liu, Shixia ; Zhou, Michelle ; Carenini, Giuseppe ; Qu, Huamin

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.439-440

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1720062

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on social recommender systems

Guy, Ido ; Chen, Li ; Zhou, Michelle

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.433-434

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1720059

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2012  (5)
 4. 2013đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Michelle
 2. Zhou, M.X.
 3. Mahmud, Jalal
 4. Mahmud, J.
 5. Zhou, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...