skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Media persian.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media persian.

Brookshaw, Dominic Parviz

E-ISBN 0748641017 ; E-ISBN 9780748641000 ; E-ISBN 9780748641017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban vs. Rural Lifestyles in terms of Theories of Cultural Globalization

Mohammad Najjarzadeh

جامعه شناسی کاربردی, 01 February 2013, Vol.23(4), pp.143-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5745 ; E-ISSN: 2322-343X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brookshaw, Dominic Parviz.
  2. Najjarzadeh, Mohammad
  3. Mohammad Najjarzadeh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...