skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 286.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

-

Janíčko, Michal

Středoevropské politické studie, 2015, Vol.XVII(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

, . ,

Roberts, Benjamin

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.626-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.626

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

,

Benjamin, Jules R

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.584-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

0583 Benchmark demographics of the Mississippi feeder calf board sale program

Caldwell, E. A ; Karisch, B. B ; Riley, J. M ; Parish, J. A

Journal of Animal Science, 2016, Vol. 94(suppl5), pp.276-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8812 ; E-ISSN: 1525-3163 ; DOI: 10.2527/jam2016-0583

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ISRAELI SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED TERRITORIES

Mallison, W. T. ; Mallison, S.V.;

1998, Vol.10(1), pp.xxxvii-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-1972 ; E-ISSN: 2211-6141 ; DOI: 10.1163/221161499X00104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. CBQ Centennial Review Essay: Communications and World War I (Part Two)

Sterling, Christopher H.

Communication Booknotes Quarterly, 02 October 2014, Vol.45(4), p.130-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8007 ; E-ISSN: 1532-6896 ; DOI: 10.1080/10948007.2014.954901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. CBQ REVIEW ESSAY: Cyborg Discourse: Technology's Transformation of Communication

Greenberg, Gerald S.

Communication Booknotes Quarterly, 17 May 2007, Vol.38(1), p.5-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8007 ; E-ISSN: 1532-6896 ; DOI: 10.1080/10948000709336525

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. CBQ Review Essay: Editorial/Political Cartoons

Sterling, Christopherh.

Communication Booknotes Quarterly, 01 July 2013, Vol.44(3), p.99-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8007 ; E-ISSN: 1532-6896 ; DOI: 10.1080/10948007.2013.808541

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. CBQ Review Essay: Going Mobile: Rise and Impact of the Cell Phone, Part II

Sterling, Christopher H.

Communication Booknotes Quarterly, 19 November 2010, Vol.41(4), p.147-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8007 ; E-ISSN: 1532-6896 ; DOI: 10.1080/10948007.2010.518897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. CBQ REVIEW ESSAY: Innovating Digital Television

Sterling, Christopher H.

Communication Booknotes Quarterly, 13 April 2010, Vol.41(2), p.51-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8007 ; E-ISSN: 1532-6896 ; DOI: 10.1080/10948001003661362

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1) CENSORSHIP AND THE UNIVERSITIES

Welsh, David

Philosophical Papers, 01 May 1976, Vol.5(1), p.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0556-8641 ; E-ISSN: 1996-8523 ; DOI: 10.1080/05568647609506460

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Citizens and Nations: The Rise of Nationalism and Decline of the British Keynesian Welfare State

Mitchell, James

Contemporary Wales, October 2007, Vol.20(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-4937

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Corinthians 7:17-24. Identity and human dignity amidst power and liminality

Punt, Jeremy

Verbum et Ecclesia, 2012, Vol.33(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16099982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Corinthians 7:17-24. Identity and human dignity amidst power and liminality.(Original Research)

Punt, Jeremy

Verbum et Ecclesia, Jan, 2012, Vol.33(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1609-9982

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Critical Theory: General

Adams, Bella

2002, Vol. 9(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbe001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Death of an Emperor

Michitoshi, Takabatake

Japanese Studies, 01 March 1989, Vol.9(1), p.3-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1037-1397 ; E-ISSN: 1469-9338 ; DOI: 10.1080/10371398908522082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Estonia on the Eve of Independence: Overview of the Study

Silver, Brian D. ; Titma, Mikk

International Journal of Sociology, 01 March 1996, Vol.26(1), p.7-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7659 ; E-ISSN: 1557-9336 ; DOI: 10.1080/15579336.1996.11770132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Ethnic Revolutions and Occupational Dilemmas

Elkin, Frederick

International Journal of Comparative Sociology, March 1972, Vol.13(1), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527201300104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Ethnic Revolutions and Occupational Dilemmas

Elkin, Frederick

International Journal of Comparative Sociology, 1972, Vol.13(1), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Expression and Communication: Literary Challenges to the Caribbean Polydialectal Writers

D'Costa, Jean

The Journal of Commonwealth Literature, March 1984, Vol.19(1), pp.123-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9894 ; E-ISSN: 1741-6442 ; DOI: 10.1177/002198948401900113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 286.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (130.891)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (7.517)
 2. 1960đến1974  (11.429)
 3. 1975đến1989  (20.476)
 4. 1990đến2005  (97.838)
 5. Sau 2005  (148.735)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (2.256)
 2. French  (2.254)
 3. German  (1.184)
 4. Portuguese  (971)
 5. Chinese  (385)
 6. Italian  (283)
 7. Japanese  (132)
 8. Turkish  (128)
 9. Russian  (76)
 10. Czech  (73)
 11. Lithuanian  (52)
 12. Arabic  (46)
 13. Dutch  (41)
 14. Polish  (39)
 15. Korean  (36)
 16. Norwegian  (30)
 17. Danish  (15)
 18. Malay  (13)
 19. Romanian  (10)
 20. Slovak  (9)
 21. Hungarian  (9)
 22. Greek  (7)
 23. Finnish  (7)
 24. Icelandic  (5)
 25. Serbo-Croatian  (4)
 26. Hebrew  (3)
 27. Thai  (2)
 28. Malayalam  (1)
 29. Macedonian  (1)
 30. Ukrainian  (1)
 31. Vietnamese  (1)
 32. Persian  (1)
 33. Hindi  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Kidd, Colin
 3. Morton, Stephen
 4. Mishra, Vijay
 5. Blokker, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...