skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 531  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A delicate balance: Australia's ‘tilt’ to Pakistan and its impact on Australia–India relations

Gurry, Meg

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2013, Vol.67(2), p.141-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.750641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A good international citizen? Australia at the World Summit on Sustainable Development

Lightfoot, Simon

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2006, Vol.60(3), p.457-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710600865713

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A half century of human rights

Falk, Richard

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1998, Vol.52(3), p.255-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A house divided the Pacific Basin Economic Council and regional diplomacy

Woods, Lawrence T

Australian journal of international affairs : journal of the Australian Institute of International Affairs, 1991, Vol.45(2), pp.264-279

ISSN: 0004-9913

Toàn văn không sẵn có

5
A house divided: The pacific basin economic council and regional diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A house divided: The pacific basin economic council and regional diplomacy

Woods, Lawrence T.

Australian Journal of International Affairs, 11/1991, Vol.45(2), pp.264-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357719108445067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A leap into the past—in the name of the ‘national interest’

Camilleri, Joseph A.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2003, Vol.57(3), p.431-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771032000142572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new process for negotiating multilateral environmental agreements? The Asia–Pacific climate partnership beyond Kyoto

Kellow, Aynsley

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2006, Vol.60(2), p.287-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710600696183

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A North-East Asian perspective

Inoguchi, Takashi

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2001, Vol.55(2), p.199-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120066894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A nuclear North Korea and the stability of East Asia: a tsunami on the horizon?

Lee, Dong Sun

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2007, Vol.61(4), p.436-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710701684906

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pillar of Salt: The Future of Nuclear Arms Control

Lyon, Rod

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2000, Vol.54(3), p.297-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049910020012589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A resurgent Asia in the new global order

Mckay, John

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), p.121-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802676181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Southeast Asian perspective

Anwar, Dewi Fortuna

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2001, Vol.55(2), p.213-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120066902

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A think tank in evolution or decline?: The Australian institute of international affairs in comparative perspective

Stone, Diane

Australian Journal of International Affairs, 01 July 1996, Vol.50(2), p.117-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719608445175

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A trade balance: litigation and negotiation in the World Trade Organization's dispute settlement system

Daugbjerg, Carsten ; Kay, Adrian

Australian Journal of International Affairs, 22 October 2013, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.840262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance Australia ‐ where?

Gelber, Harryg.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1992, Vol.46(2), p.221-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719208445087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan observed

Maley, William

Australian Journal of International Affairs, 01 July 1997, Vol.51(2), p.265-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719708445216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan: ‘spoilers’ in the regional security context

Motwani, Nishank ; Bose, Srinjoy

Australian Journal of International Affairs, 22 September 2014, p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.958815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American hegemony and East Asian order

Ikenberry, G. John

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2004, Vol.58(3), p.353-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771042000260129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's Asian alliances in a changing world

Lankowski, Michael

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2003, Vol.57(1), p.113-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771032000073678

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An audit of the India-Pakistan peace process

Misra, Ashutosh

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2007, Vol.61(4), p.506-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710701684955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 531  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (45)
 2. 1994đến1999  (85)
 3. 2000đến2005  (141)
 4. 2006đến2012  (141)
 5. Sau 2012  (119)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (463)
 2. Bình xét khoa học  (65)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (529)
 2. Chinese  (71)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...