skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

0. 5U high density module

Wu Kuang ; Feng Jingwei

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GBE LAN SIGNAL MAPPING TO OTU2 SIGNAL

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 million 5 way switch network cards based on PCIeX1

Wang Tienan ; Wu Yanan ; Wu Shuyan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

100G CFP (Computer Forms Printer) optical module capable of supporting various rates

Zhang Wuping ; Yu Xianghong ; Xiong Qingsong ; Chen Jinmin ; Fu Ben ; Chen Wei ; Lin Tao

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 kHZ BANDWIDTH ULTRASONIC RECORDING SYSTEM

Holcomb, Mark R. ; Snyder, Stephanie N. ; Briggs, James F.

Instrumentation Science & Technology, 28 October 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-9149 ; E-ISSN: 1525-6030 ; DOI: 10.1080/10739149.2014.971329

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10kV线路线损率异常原因检测方法和系统

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Years of Preparedness by the Radiation Injury Treatment Network

Case, Cullen

Current hematologic malignancy reports, February 2017, Vol.12(1), pp.39-43

E-ISSN: 1558-822X ; PMID: 28144892 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11899-017-0360-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

11 Automated Generation of Cumulative Antibiograms Using a Novel R-based Approach

Nowak, Michael ; Hargrave, Judith ; Jenkins, Stephen ; Westblade, Lars

American Journal of Clinical Pathology, 2018, Vol. 149(suppl1), pp.S168-S169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9173 ; E-ISSN: 1943-7722 ; DOI: 10.1093/ajcp/aqx149.380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13C high-resolution solid-state NMR for structural elucidation of archaeological woods

Bardet, M. ; Gerbaud, G. ; Giffard, M. ; Doan, C. ; Hediger, S. ; Pape, L. Le

Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 2009, Vol.55(3), pp.199-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-6565 ; DOI: 10.1016/j.pnmrs.2009.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1,4-DIAZEPINAS SUSTITUIDAS Y USOS DE LAS MISMAS

Lu Tianbao ; Milkiewicz Karen L ; Raboisson Pierre ; Cummings Maxwell D ; Calvo R. Raul ; Parks Daniel J ; Lafrance Louis V ; Marugan Sanchez Juan Jose ; Gushue Joan ; Leonard Kristi

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

150-250 mev electron beams in radiation therapy

C Desrosiers

Physics in Medicine and Biology, 2000, Vol.45(7), pp.1781-1805 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9155 ; E-ISSN: 1361-6560 ; DOI: 10.1088/0031-9155/45/7/306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1515 TOUCHLESS GESTURE USER INTERFACE FOR INTERACTIVE IMAGE VISUALIZATION IN UROLOGICAL SURGERY

Ruppert, Guilherme ; Reis, Leonardo ; Amorim, Paulo ; Moraes, Tiago ; Silva, Jorge

The Journal of Urology, April 2012, Vol.187(4), pp.e613-e614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5347 ; DOI: 10.1016/j.juro.2012.02.1282

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1550nm high-power external modulation optical transmitter

Yao Fang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1553B bus software dynamic configurable method

Lu Jihua ; Zeng Xiaodong ; LI LI ; Fan Xianghui ; Du Jianhua

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

15th ISSS Conference in Pontresina, Switzerland, 27 April to 2 May 2003

Anonymous;

Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2004, Vol.12(2), pp.169-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0942-2056 ; E-ISSN: 1433-7347 ; DOI: 10.1007/s00167-003-0487-z

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

15 years of tracking physiotherapy evidence on PEDro, where are we now?

Kamper, Steven J ; Moseley, Anne M ; Herbert, Robert D ; Maher, Christopher G ; Elkins, Mark R ; Sherrington, Catherine

British Journal of Sports Medicine, 1 April 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3674 ; E-ISSN: 1473-0480 ; DOI: 10.1136/bjsports-2014-094468 ; PMID: 25833902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

160kW methane power generation set

Shi Chonghuai ; Wang Chuanbao ; Zheng Yihao ; Wang Gang ; He Qian

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 299.658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10.514)
 2. Toàn văn trực tuyến (296.177)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (37)
 2. 1980đến1989  (1.170)
 3. 1990đến1999  (13.936)
 4. 2000đến2010  (122.302)
 5. Sau 2010  (162.178)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (152.957)
 2. German  (148.266)
 3. French  (33.358)
 4. Chinese  (30.493)
 5. Korean  (7.392)
 6. Japanese  (3.509)
 7. Spanish  (1.252)
 8. Russian  (822)
 9. Portuguese  (550)
 10. Danish  (135)
 11. Finnish  (79)
 12. Italian  (64)
 13. Hebrew  (49)
 14. Dutch  (45)
 15. Norwegian  (43)
 16. Polish  (28)
 17. Ukrainian  (22)
 18. Turkish  (19)
 19. Hungarian  (10)
 20. Greek  (10)
 21. Romanian  (9)
 22. Czech  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Simpkins Daniel S
 2. Kim, Deok-Ho
 3. Tanen Joseph
 4. Trainor Bethany
 5. Torres, Antoni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...