skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.922.235  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
:
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

:

Iqbal, Muhammad

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

-

Qi, Tao ; Yi, Lingyun ; Chen, Desheng ; Wang, Lina ; Zhao, Hongxin ; Liu, Yahui ; Wang, Weijing ; Yu, Hongdong

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

225th Anniversary of the U. S. Dollar or about Czech Way Leading to Its Name
-

Petr Marek

European Financial and Accounting Journal, 2013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czech Economy: First Year after the EU Entry
-

Kamil Janáček ; Eva Zamrazilová

Prague Economic Papers, 2005, Volume 3, pp.195-220

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

...

The Albion, A Journal of News, Politics and Literature (1822-1876), May 13, 1876, Vol.54(20), p.7

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7p-M-9 Theory of Photoluminescence of Metals
_

楠, 正美

年会予稿集, 1970, Vol.25.4(0), pp.144

ISSN: 2433-1155 ; DOI: 10.11316/jpsgaiyoh.25.4.0_144_2

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13p-L-8 Dielectric Screening in d-Band Metals
_

林, 英輔 ; 志水, 正男

秋の分科会予稿集, 1967, Vol.1967.2(0), pp.115

ISSN: 2433-118X ; DOI: 10.11316/jpsgaiyok.1967.2.0_115_1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20C-7 Quenching Vacancies in Face-Centered-Cubic Metals
_

Takamura, Jin-Ichi

Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan, 1958, Vol.13.2(0), pp._B-577_-_B-578_

ISSN: 2433-1163 ; DOI: 10.11316/jpsgaiyoi.13.2.0__B-577_

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Formation of Localized Magnetic Moments in Metals
_

黒田, 義浩

日本物理学会年会講演予稿集, 1969, Vol.24.3(0), pp.98

ISSN: 2433-1163 ; DOI: 10.11316/jpsgaiyoi.24.3.0_98_1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5p-R-1 Diamagnetism of Semi-Metals and Semiconductors
_

Mcclure, J.W.

Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan, 1975, Vol.30.2(0), pp.200-201

ISSN: 2433-1155 ; DOI: 10.11316/jpsgaiyoh.30.2.0_200

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

""

Anonymous

Interfax : China Mining & Metals Newswire, Feb 26, 2011

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[...]

Balance and Columbian Repository (1802-1807), May 21, 1805, Vol.4(21), p.165

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

---

Provincial Freeman, 1855

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

...

Maine Farmer (1844-1900), Jul 6, 1854, Vol.22(28), p.2

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

--

PTI - The Press Trust of India Ltd., Oct 18, 2010

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

---

Provincial Freeman, 1854

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

--

PTI - The Press Trust of India Ltd., Oct 27, 2010

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

--

PTI - The Press Trust of India Ltd., Nov 4, 2010

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

--

PTI - The Press Trust of India Ltd., Oct 21, 2010

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

---

Provincial Freeman, 1855

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.922.235  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.996.220)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.071.959)
 3. Trong mục lục thư viện (58)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (177.710)
 2. 1956đến1970  (208.727)
 3. 1971đến1985  (452.655)
 4. 1986đến2001  (1.005.324)
 5. Sau 2001  (5.061.728)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.077.319)
 2. German  (274.889)
 3. Chinese  (148.889)
 4. French  (91.502)
 5. Japanese  (75.060)
 6. Korean  (25.512)
 7. Russian  (25.272)
 8. Spanish  (12.848)
 9. Portuguese  (8.721)
 10. Undetermined  (3.196)
 11. Italian  (2.531)
 12. Polish  (2.209)
 13. Dutch  (2.061)
 14. Ukrainian  (1.955)
 15. Finnish  (1.813)
 16. Czech  (1.384)
 17. Danish  (1.016)
 18. Norwegian  (1.007)
 19. Romanian  (562)
 20. Persian  (506)
 21. Turkish  (339)
 22. Hungarian  (323)
 23. Slovak  (300)
 24. Arabic  (280)
 25. Icelandic  (268)
 26. Lithuanian  (228)
 27. Thai  (210)
 28. Greek  (160)
 29. Hebrew  (139)
 30. Bokmål, Norwegian  (118)
 31. Slovenian  (59)
 32. Vietnamese  (19)
 33. Serbo-Croatian  (13)
 34. Hindi  (9)
 35. Malay  (6)
 36. Macedonian  (2)
 37. Georgian  (2)
 38. Welsh  (1)
 39. Tibetan  (1)
 40. Burmese  (1)
 41. Armenian  (1)
 42. Albanian  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (5.314)
 2. Q - Science.  (5.011)
 3. H - Social sciences.  (4.062)
 4. R - Medicine.  (1.492)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Caillard, D.
 2. Feuerbacher, M.
 3. Alnot, M.
 4. Andrieu, S.
 5. Kawanishi, Shosuke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...