skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 520  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

33 metal producing

ISSN0149-1210

Truy cập trực tuyến

2
3D Printing of Metals
3D Printing of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Printing of Metals

ISBN3-03842-591-5;ISBN3-03842-592-3

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dictionary of metal heat-treatment

Simons E.N.

London : Frederick muller Ltd., 1974 - (620.16 SIM 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
A new CE with contactless conductivity detection method for the determination of complex cationic compositions: Application to the analysis of pen inks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new CE with contactless conductivity detection method for the determination of complex cationic compositions: Application to the analysis of pen inks

Saiz, Jorge; Martin-Alberca, Carlos; Mai, Thanh Duc

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26411

Truy cập trực tuyến

5
A Simple Approach to the Fabrication of Graphene-Carbon Nanotube Hybrid Films on Copper Substrate by Chemical Vapor Deposition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Simple Approach to the Fabrication of Graphene-Carbon Nanotube Hybrid Films on Copper Substrate by Chemical Vapor Deposition

Nguyen, Van Chuc; Cao, Thi Thanh; Nguyen, Van Tu; Vuong, TQ. Phuong; Pham, Viet Thang; Ngo, Thi Thanh Tam

Scopus; 10050302; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1005030215000705; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33805

Truy cập trực tuyến

6
A study of waste waterimpacts of main factories on water quality of To Lich river, HaNoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of waste waterimpacts of main factories on water quality of To Lich river, HaNoi

Tran, Van Quy; Tran, Van Son

p. 174-178; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4603

Truy cập trực tuyến

7
Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Trịnh, Lê Hùng; Bạch, Quang Dũng

8 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12996

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta crystallographica. Section B, Structural science

ISSN0108-7681

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta Metallurgica Sinica (English Letters)

ISSN1006-7191

Truy cập trực tuyến

10
Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area

Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59839

Truy cập trực tuyến

11
Adsorption and Catalysis on Transition Metals and Their Oxides
Adsorption and Catalysis on Transition Metals and Their Oxides
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption and Catalysis on Transition Metals and Their Oxides

ISBN3-642-73889-3;ISBN3-540-50024-3;ISBN3-642-73887-7

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Materials and Processes

ISSN0882-7958

Truy cập trực tuyến

13
Advances in multiaxial fatigue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in multiaxial fatigue

Ellis Rod; McDowell David L.

Philadelphia, PA : ASTM, 1993 - Philadelphia, PA : ASTM, c1993 - (620.1 ADV 1993) - ISBN0803118627

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aluminium international today

ISSN1475-455X

Truy cập trực tuyến

15
An introduction to polymer-matrix composites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to polymer-matrix composites

Mustafa, Akay

9788740309805; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18827

Truy cập trực tuyến

16
An Introduction to Surface Alloying of Metals
An Introduction to Surface Alloying of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Surface Alloying of Metals

ISBN81-322-1888-4;ISBN81-322-1889-2

Truy cập trực tuyến

17
Analytical Methods High-Melting Metals
Analytical Methods High-Melting Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical Methods High-Melting Metals

ISBN3-642-68733-4;ISBN3-540-11790-3;ISBN3-642-68731-8

Truy cập trực tuyến

18
Angle - Resolved Laser - Ray Photoelectron Spectroscopy of Simple Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angle - Resolved Laser - Ray Photoelectron Spectroscopy of Simple Metals

Nguyen Van Hung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59889

Truy cập trực tuyến

19
Anharmonic effective potential, correlation effects, and EXAFS cumulants calculated from a morse interaction potential for fcc metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anharmonic effective potential, correlation effects, and EXAFS cumulants calculated from a morse interaction potential for fcc metals

Nguyen Van Hung; Fornasini, Paolo

ISIKNOWLEDGE; 0031-9015; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31148

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-corrosion methods and materials

ISSN0003-5599

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 520  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (31)
 2. 1977đến1986  (39)
 3. 1987đến1996  (61)
 4. 1997đến2007  (46)
 5. Sau 2007  (182)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (275)
 2. Tạp chí  (142)
 3. Bài báo  (82)
 4. Luận án, luận văn  (21)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (458)
 2. Undetermined  (27)
 3. Vietnamese  (7)
 4. French  (7)
 5. Chinese  (6)
 6. Japanese  (6)
 7. Dutch  (1)
 8. German  (1)
 9. Slovenian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...