skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ada 9X: a technical summary. (Technical)

Taft, S. Tucker

Communications of the ACM, Nov, 1992, Vol.35(11), p.77(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive object-oriented programming using graph-based customization

Lieberherr, Karl ; Silva-Lepe, Ignacio ; Xiao, Cun

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1994, Vol.37(5), p.94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to success: dynamic objects, GBB and RADARSTAT-1. (includes related article on scheduling effort)

Corkill, Daniel D.

Communications of the ACM, May, 1997, Vol.40(5), p.48(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEGACY OBJECT MODELING SPEEDS SOFTWARE INTEGRATION

Noffsinger, W. B. ; Niedbalski, Robert ; Blanks, Michael ; Emmart, Niall

Communications of the ACM, Dec, 1998, Vol.41(12), p.80(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LispView: leverage through integration. (Sun Microsystems Inc.'s program development software) (Special Section - LISP)

Muller, Hans

Communications of the ACM, Sept, 1991, Vol.34(9), p.59(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Graphics PHYSICALLY TANGIBLE.(Technology Information)

Salisbury, Kenneth J. Jr.

Communications of the ACM, August, 1999, Vol.42(8), p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smalltalk in the telecommunications industry

Grochow, Jerrold

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1995, Vol.38(10), p.110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software agents

Genesereth, Michael ; Ketchpel, Steven

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing "in a perfect world"

Arnold, Thomas ; Fuson, William

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The DOWL distributed object-oriented language. (Trellis-DOWL program development software) (one of eight articles on concurrent object-oriented programming; special issue) (Technical)

Achauer, Bruno

Communications of the ACM, Sept, 1993, Vol.36(9), p.48(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GemStone object database management system. (Servio's GemStone object-oriented database management system; one of six articles on next-generation database systems)

Butterworth, Paul ; Otis, Allen ; Stein, Jacob

Communications of the ACM, Oct, 1991, Vol.34(10), p.64(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The O2 system. (O2 object-oriented database system from O2 Technology; one of six articles on next-generation database systems)

Deux, O.

Communications of the ACM, Oct, 1991, Vol.34(10), p.34(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ObjectStore database system. (Object Design's ObjectStore object-oriented data base management system; one of six articles on next-generation database systems)

Lamb, Charles ; Landis, Gordon ; Orenstein, Jack ; Weinreb, Dan

Communications of the ACM, Oct, 1991, Vol.34(10), p.50(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Megaprogramming

Wiederhold, Gio ; Wegner, Peter ; Ceri, Stefano

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 1992, Vol.35(11), p.89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMLOQUENT EXPRESSION OF AWACS SOFTWARE DESIGN.(Boeing's use of the Unified Modeling Language to produce a next-generation Airborne Warning and Control System, or AWACS)

Bell, Alex E. ; Schmidt, Ryan W.

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (4)
 2. 1992đến1992  (2)
 3. 1993đến1993  (1)
 4. 1994đến1995  (4)
 5. Sau 1995  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fuson, William
 2. Weinreb, Dan
 3. Landis, Gordon
 4. Otis, Allen
 5. Achauer, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...