skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 418  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framester

Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v6 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualising the public health role of actors operating outside of formal health systems: The case of social enterprise

Roy, Michael J ; Baker, Rachel ; Kerr, Susan

Social Science & Medicine, January 2017, Vol.172, pp.144-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.11.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular conceptual modelling approach and software for river hydraulic simulations

Wolfs, Vincent ; Meert, Pieter ; Willems, Patrick

Environmental Modelling & Software, 2015, Vol.71, pp.60-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-8152 ; DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.05.010

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting conceptual stormwater quality models by reconstructing virtual state variables

Sandoval, Santiago ; Vezzaro, Luca ; Bertrand-Krajewski, Jean-Luc

Water Science and Technology, 11 September 2018, Vol.78(3), pp.655-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: 10.2166/wst.2018.337

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framester

Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOOD resources: ontologies and data

Silvio Peroni ; Giorgia Lodi ; Luigi Asprino ; Aldo Gangemi ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Daria Spampinato

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3187903

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framester

Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framester

Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v5 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOOD resources: ontologies and data

Silvio Peroni ; Giorgia Lodi ; Luigi Asprino ; Aldo Gangemi ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Daria Spampinato

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3187903.V3

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framester

Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v4 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

It from Qutrit graphics

Angus McCoss

DOI: 10.6084/m9.figshare.6548777

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOOD resources: ontologies and data

Silvio Peroni ; Giorgia Lodi ; Luigi Asprino ; Aldo Gangemi ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Daria Spampinato

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3187903.V5 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3187903

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

It from Qutrit graphics

Angus McCoss

DOI: 10.6084/m9.figshare.6548777.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6548777

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framester

Aldo Gangemi ; http://orcid.org/0000-0001-5568-2684 ; Mehwish Alam ; http://orcid.org/0000-0002-7867-6612 ; Luigi Asprino ; http://orcid.org/0000-0003-1907-0677 ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; http://orcid.org/0000-0003-2928-9496 ; Valentina Presutti ; http://orcid.org/0000-0002-9380-5160 ; Diego Reforgiato Recupero ; http://orcid.org/0000-0001-8646-6183

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framester

Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOOD resources: ontologies and data

Silvio Peroni ; Giorgia Lodi ; Luigi Asprino ; Aldo Gangemi ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Daria Spampinato

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3187903.V4 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3187903

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational ecology as an emerging science

Petrovskii, Sergei ; Petrovskaya, Natalia

Interface focus, 06 April 2012, Vol.2(2), pp.241-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2042-8901 ; PMID: 23565336 Version:1 ; DOI: 10.1098/rsfs.2011.0083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing the health and well-being impacts of social enterprise: a UK-based study

Macaulay, Bobby ; Roy, Michael J ; Donaldson, Cam ; Teasdale, Simon ; Kay, Alan

Health Promotion International, 2018, Vol. 33(5), pp.748-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4824 ; E-ISSN: 1460-2245 ; DOI: 10.1093/heapro/dax009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingualism and conceptual modelling

Mairal Usón, Ricardo ; Periñán - Pascual, Carlos

Círculo de lingüística aplicada a la comunicación, 2016, Issue 66, pp.244-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1576-4737

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards computer-aided multiscale modelling: An overarching methodology and support of conceptual modelling

Zhao, Yang ; Jiang, Cheng ; Yang, Aidong

Computers and Chemical Engineering, 2012, Vol.36, pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-1354 ; E-ISSN: 1873-4375 ; DOI: 10.1016/j.compchemeng.2011.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 418  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (172)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (14)
 2. 1992đến1998  (36)
 3. 1999đến2005  (39)
 4. 2006đến2013  (95)
 5. Sau 2013  (221)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (218)
 2. German  (4)
 3. Portuguese  (4)
 4. French  (3)
 5. Spanish  (2)
 6. Slovak  (1)
 7. Czech  (1)
 8. Catalan  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Lithuanian  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...