skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model.(information and communications technology; socialization, externatization, combination and internalization)(Report)

Lee, Chei Sian ; Kelkar, Rujuta S.

The Electronic Library, April, 2013, Vol.31(2), p.226(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Truy cập trực tuyến

2
ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model

Sian Lee, Chei ; Kelkar, Rujuta S.

The Electronic Library, 04/05/2013, Vol.31(2), pp.226-243 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640471311312401

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model

Sian Lee, Chei ; Kelkar, Rujuta S

The Electronic Library, 05 April 2013, Vol.31(2), pp.226-243 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471311312401

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model

Chei Sian Lee ; Rujuta S. Kelkar

The Electronic Library, 2013, Vol.31(2), p.226-243 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471311312401

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...