skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Culture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Birth rites and rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth rites and rights

Ebtehaj, Fatemeh

E-ISBN 1849461880 ; E-ISBN 1847316700 ; E-ISBN 9781849461887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Race and the genetic revolution science, myth, and culture.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and the genetic revolution science, myth, and culture.

Krimsky, Sheldon ;Sloan, Kathleen;

E-ISBN 9780231156974

Toàn văn không sẵn có

3
The tapestry of culture an introduction to cultural anthropology, ninth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tapestry of culture an introduction to cultural anthropology, ninth edition

Rosman, Abraham

E-ISBN 0759111405 ; E-ISBN 0759111391 ; E-ISBN 0759111588 ; E-ISBN 9780759111400 ; E-ISBN 9780759111394 ; E-ISBN 9780759111585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Peaceful peoples an annotated bibliography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peaceful peoples an annotated bibliography

Bonta, Bruce D

E-ISBN 0810827859 ; E-ISBN 1461670373 ; E-ISBN 9780810827851 ; E-ISBN 9781461670377

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Crazy culture the sins of civilization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crazy culture the sins of civilization

Heinegg, Peter

E-ISBN 9780761856832 ; E-ISBN 9780761856849

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Culture, rhetoric, and the vicissitudes of life (Studies in rhetoric and culture 2)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture, rhetoric, and the vicissitudes of life (Studies in rhetoric and culture 2)

Michael Carrithers

E-ISBN 1845454294 ; E-ISBN 1845459245 ; E-ISBN 9781845454296 ; E-ISBN 9781845459246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Theories of culture in postmodern times.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theories of culture in postmodern times.

Harris, Marvin

E-ISBN 0761990216 ; E-ISBN 9780761990215 ; E-ISBN 9780761990208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Encountering nature : toward an environmental culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encountering nature : toward an environmental culture

Thomas Heyd

E-ISBN 9780754654230

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Same-sex cultures and sexualities an anthropological reader.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same-sex cultures and sexualities an anthropological reader.

E-ISBN 9780470776766 ; E-ISBN 9780631232995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Religion, politics, and globalization anthropological approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, politics, and globalization anthropological approaches

Lindquist, Galina

E-ISBN 9781845455460 ; E-ISBN 9781845457716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Ethical leadership in sport : what's your ENDgame?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical leadership in sport : what's your ENDgame?

Grange, Pippa.

E-ISBN 9781606498118 ; ISBN 9781606498101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Not by genes alone how culture transformed human evolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not by genes alone how culture transformed human evolution

Peter J. Richerson

E-ISBN 0226712842 ; E-ISBN 9780226712123 ; E-ISBN 9780226712130 ; E-ISBN 9780226712840

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Radical human ecology : intercultural and indigenous approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical human ecology : intercultural and indigenous approaches

Lewis Williams ; Rose Roberts ; Alastair Mcintosh

E-ISBN 9780754677680 ; E-ISBN 9780754695165

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Cultural bodies ethnography and theory.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural bodies ethnography and theory.

E-ISBN 0631225846 ; E-ISBN 0631225854 ; E-ISBN 9780470776940 ; E-ISBN 9780631225850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The rise of anthropological theory a history of theories of culture, updated edition.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of anthropological theory a history of theories of culture, updated edition.

Harris, Marvin

E-ISBN 0759101329 ; E-ISBN 0759101337 ; E-ISBN 9780759101333

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Research design and methods for studying cultures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research design and methods for studying cultures

De Munck, Victor

E-ISBN 0759111596 ; E-ISBN 0759111448 ; E-ISBN 075911143X ; E-ISBN 9780759111431 ; E-ISBN 9780759111448 ; E-ISBN 9780759111592

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Contesting the foreshore Tourism, society, and politics on the coast
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting the foreshore Tourism, society, and politics on the coast

Boissevain, Jeremy

E-ISBN 9053566945 ; E-ISBN 9789048505340 ; E-ISBN 9789053566947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Bali and beyond explorations in the anthropology of tourism (Asian Anthropologies)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bali and beyond explorations in the anthropology of tourism (Asian Anthropologies)

Shinji Yamashita

E-ISBN 1571812571 ; E-ISBN 1571813276 ; E-ISBN 9781571812575 ; E-ISBN 9781571813275

Toàn văn không sẵn có

19
Childbirth and tradition in northeast Thailand forty years of development and cultural change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childbirth and tradition in northeast Thailand forty years of development and cultural change

Poulsen, Andres

E-ISBN 9788776940034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Darwin's unfinished symphony how culture made the human mind
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Darwin's unfinished symphony how culture made the human mind

Laland, Kevin N

E-ISBN 9780691151182 ; E-ISBN 9780691182810 ; E-ISBN 9780691184470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2003  (5)
 3. 2004đến2006  (3)
 4. 2007đến2009  (9)
 5. Sau 2009  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (1)
 2. jap  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harris, Marvin
 2. Laland, Kevin N.
 3. Rubel, Paula G.
 4. Richerson, Peter J
 5. Grange, Pippa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...