skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Tác giả/ người sáng tác: Gold, Rachel Benson xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Hyde Amendment: Public funding for abortion in FY 1978

Gold, Rachel Benson

Readings on Induced Abortion, Volume 1: Politics and Policies, Jan, 2000, p.170(4)

ISBN: 0-939253-51-8

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Hyde Amendment: Public funding for abortion in FY 1978

Gold, Rachel Benson

Readings on Induced Abortion, Volume 1: Politics and Policies, Jan, 2000, p.170(4)

ISBN: 0-939253-51-8

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gold, Rachel Benson

theo chủ đề:

  1. Abortion

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...