skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 120.435.389  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state

Fox David editor; Labes Mortimer M. editor; Weissberger Arnold editor

New York : John wiley and sons , 1963 - (548 PHY 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state. Vol. 2

Fox David

New York : John Wiley & Sons, 1965 - (548 PHY(2) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer modelling in inorganic crystallography

Catlow C. R. A

San Diego : Academic Press , 1997 - (548 COM 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thí nghiệm vui và ảo thuật hoá học

Nguyễn Xuân Trường

H. : Giáo dục, 1995 - (542 NG-T 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry and computing

Breneman G. L.; Parker O. J

New Jersey : Prentice- Hall , 1989 - (542 BRE 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical kinetics of solids

Schmalzried Hermann.

Weinheim ; New York : VCH, c1995. - (548 SCH 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and applications of computational chemistry : the first forty years

Dykstra Clifford E

Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2005. - (542 THE 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Quality assurance and quality control in the analytical chemical laboratory : A practical approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality assurance and quality control in the analytical chemical laboratory : A practical approach

Konieczka Piotr; Namieśnik Jacek

Boca Raton: CRC Press, 2009 - (542 KON 2009) - ISBN9781420082708

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Sustainable plastics : environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable plastics : environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Greene Joseph P.

Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, Inc, 2014. - (668.4 GRE 2014) - ISBN9781118104811 (hardback);ISBN1118104811 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of high-purity materials

Alimarin I.P

Israel : S. Monson , 1968 - (669.92 ANA 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Chemistry in action : a Laboratory Manual for General, Organic, and Biological Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry in action : a Laboratory Manual for General, Organic, and Biological Chemistry

Boschmann Erwin.; Wells Norman

Boston : McGraw-Hill, 1990 - (542 BOS 1990) - ISBN0070065314

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hoá học

Trần Kim Tiến

H. : KHKT., 2001 - (542 TR-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High pressure research in mineral physics

Washington : American Geophysical union , 1987 - (549 HIG 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectrochemical analysis

Ingle James D.; Crouch S.R

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, ©1988. - (543 ING 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry : principles and techniques

Hargis Larry G.

New Jersey : Prentice-Hall , 19?? - (543 HAR 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuẩn độ phức chất

Shwarzenbach G.; Flaschka H; Lâm Ngọc Thụ Người dịch; Đào Hữu Vinh Người dịch

H. : KHKT, 1979 - (543 SHW 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định tính. Tập 2, Phản ứng cation

Bloc N.I.; Hoàng Minh Châu

H. : Giáo dục, 1959 - (543 BLO(2) 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích. Tập 3

Nguyễn Tinh Dung người dịch

H. : Giáo dục, 1959 - (543 HOA(3) 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. Tập 2, Phân tích thể tích

Alêcxeiep V.N.; Lê Thị Vinh

H. : Giáo dục, 1971 - (543 ALE(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Colloidal Systems

Russel William B.

London : The Uni. of Wisconsin press , 1987 - (541)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 120.435.389  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.369.111)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.102.599)
 3. Trong mục lục thư viện (2.182)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (6.832.479)
 2. 1957đến1972  (5.429.775)
 3. 1973đến1988  (19.646.318)
 4. 1989đến2005  (31.918.509)
 5. Sau 2005  (54.854.179)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.764.876)
 2. German  (24.430.080)
 3. Chinese  (17.061.817)
 4. French  (14.675.620)
 5. Korean  (3.786.027)
 6. Japanese  (2.982.301)
 7. Spanish  (2.308.131)
 8. Russian  (1.808.950)
 9. Portuguese  (863.511)
 10. Italian  (797.257)
 11. Finnish  (377.013)
 12. Danish  (370.400)
 13. Norwegian  (302.252)
 14. Dutch  (299.569)
 15. Polish  (180.291)
 16. Czech  (107.467)
 17. Ukrainian  (96.290)
 18. Romanian  (89.193)
 19. Turkish  (72.203)
 20. Hungarian  (60.828)
 21. Greek  (52.376)
 22. Hebrew  (23.692)
 23. Arabic  (10.128)
 24. Icelandic  (3.635)
 25. Undetermined  (2.429)
 26. Vietnamese  (976)
 27. Lithuanian  (800)
 28. Persian  (371)
 29. Slovak  (325)
 30. Serbo-Croatian  (138)
 31. Croatian  (129)
 32. Thai  (48)
 33. Tagalog  (11)
 34. Hindi  (8)
 35. Malay  (6)
 36. Armenian  (4)
 37. Macedonian  (2)
 38. Georgian  (2)
 39. Panjabi  (1)
 40. Burmese  (1)
 41. Maori  (1)
 42. Malayalam  (1)
 43. Basque  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clérac, Rodolphe
 2. Bodenhausen, Geoffrey
 3. Retailleau, Pascal
 4. Emsley, Lyndon
 5. Wernsdorfer, Wolfgang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...