skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 120.439.985  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sustainable plastics : environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable plastics : environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Greene Joseph P.

Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, Inc, 2014. - (668.4 GRE 2014) - ISBN9781118104811 (hardback);ISBN1118104811 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of high-purity materials

Alimarin I.P

Israel : S. Monson , 1968 - (669.92 ANA 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Environmental chemistry of dyes and pigments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental chemistry of dyes and pigments

Freeman H. S; Reife Abe

New York : Wiley, c1996 - (628.3 ENV 1996) - ISBN0471589276 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý và tận dụng bùn cặn thải từ hệ thống xử lý nước thải mạ điện = Treatment and utilization of waste sludge generated from Electroplating waste water treatment systems. Đề tài NCKH.

Trần Yêm

H. : ĐHKHTN , 2009 - (628.3 TR-Y 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Methods for environmental trace analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for environmental trace analysis

Dean John R.

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2003. - (628.5 DEA 2003) - ISBN0470844213 (cloth : alk. paper);ISBN0470844221 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Physical and chemical processes in the aquatic environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical and chemical processes in the aquatic environment

Christensen Erik R.; Li An

Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014. - (628.1 CHR 2014) - ISBN9781118111765 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring water in the 1990's : meeting new challenges

Glysson G. Douglas; Hall Jack R

Philadelphia, PA : ASTM, c1991 - (628.1 MON 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Water pollution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water pollution

Allard B

Berlin New York : Springer-Verlag, c1991-<c2006> - (628.5 WAT 1991) - ISBN0387515992 (U.S. : pt. A)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thí nghiệm vui và ảo thuật hoá học

Nguyễn Xuân Trường

H. : Giáo dục, 1995 - (542 NG-T 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state. Vol. 2

Fox David

New York : John Wiley & Sons, 1965 - (548 PHY(2) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state

Fox David editor; Labes Mortimer M. editor; Weissberger Arnold editor

New York : John wiley and sons , 1963 - (548 PHY 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry and computing

Breneman G. L.; Parker O. J

New Jersey : Prentice- Hall , 1989 - (542 BRE 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Frontier orbitals : a practical manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontier orbitals : a practical manual

Nguyen Trong Anh

Chichester, England ; Hoboken, NJ : John wiley & sons Ltd, c2007. - (541.224 NG-A 2007) - ISBN9780471973584 (cloth : alk. paper);ISBN0471973580 (cloth : alk. paper);ISBN0471973599 (paper);ISBN9780471973591 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hoá học

Trần Kim Tiến

H. : KHKT., 2001 - (542 TR-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Computational materials science : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational materials science : an introduction

Lee June Gunn.

Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2012 - (620.11 LEE 2012) - ISBN9781439836163 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The molecular solid state

Gavezzotti Angelo editor

Chichester ; New York : J. Wiley, c1997-<c1999 - (541.2 MOL 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The geochemistry of natural waters : surface and groundwater environments

Drever James I.

New Jersey : Prentice-Hall, Inc , 1997 - (551.48 DRE 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and applications of computational chemistry : the first forty years

Dykstra Clifford E

Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2005. - (542 THE 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Environmental chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental chemistry

Manahan Stanley E.

Boca Raton : CRC Press, c2010. - (628 MAN 2010) - ISBN9781420059205 (hardcover : alk. paper);ISBN1420059203 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 90, General subject Index, K-Z. January-June, 1979

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1979 - (540)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 120.439.985  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.371.021)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.109.928)
 3. Trong mục lục thư viện (2.182)

Lọc kết quả

Tài liệu mới 

 1. Mới từ tuần trước  (9.390)
 2. Mới từ tháng trước  (26.784.497)
 3. Mới từ 3 tháng trước  (26.803.488)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.740.458)
 2. German  (24.434.717)
 3. Chinese  (17.060.896)
 4. French  (14.674.231)
 5. Korean  (3.785.890)
 6. Japanese  (2.982.310)
 7. Spanish  (2.307.690)
 8. Russian  (1.808.772)
 9. Portuguese  (863.496)
 10. Italian  (796.999)
 11. Finnish  (376.973)
 12. Danish  (370.359)
 13. Norwegian  (301.791)
 14. Dutch  (299.821)
 15. Polish  (180.287)
 16. Czech  (107.424)
 17. Ukrainian  (96.270)
 18. Romanian  (89.134)
 19. Turkish  (72.200)
 20. Hungarian  (60.835)
 21. Greek  (52.369)
 22. Hebrew  (23.693)
 23. Arabic  (10.135)
 24. Icelandic  (3.635)
 25. Undetermined  (2.344)
 26. Vietnamese  (968)
 27. Lithuanian  (799)
 28. Persian  (363)
 29. Slovak  (325)
 30. Bokmål, Norwegian  (148)
 31. Serbo-Croatian  (138)
 32. Croatian  (127)
 33. Thai  (48)
 34. Tagalog  (11)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (2)
 39. Georgian  (2)
 40. Panjabi  (1)
 41. Burmese  (1)
 42. Maori  (1)
 43. Malayalam  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clérac, Rodolphe
 2. Bodenhausen, Geoffrey
 3. Emsley, Lyndon
 4. Fontecave, Marc
 5. Retailleau, Pascal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...