skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.351.434  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Reports with oracle reports : Part number: A14004-1; Praphical user interface Version 2.0

Massachusettes : Digital Equipment corporation , 1993 - (005.74 BUI(2.0) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
JavaFX for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX for dummies

Lowe Doug

Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand, [2015] - (005.133 LOW 2015) - ISBN9781118385340 (pbk.);ISBN1118385349 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003

Li Jian Ping

New Jersey : World Scientific , 2003 - (004.01 PRO 2003) - ISBN9812383433

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
User Interfaces
User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

ISBN953-307-084-6

Truy cập trực tuyến

5
Multimodal User Interfaces
Multimodal User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

ISBN3-540-78344-X;ISBN3-642-09703-0;ISBN9786611231781;ISBN1-281-23178-9;ISBN3-540-78345-8

Truy cập trực tuyến

6
Distributed User Interfaces
Distributed User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces

ISBN1-4471-2270-4;ISBN9786613477224;ISBN1-283-47722-X;ISBN1-4471-2271-2

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

8
Multimodal User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29467

Truy cập trực tuyến

9
Auditory User Interfaces
Auditory User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory User Interfaces

ISBN1-4613-7855-9;ISBN0-7923-9984-6;ISBN1-4615-6225-2

Truy cập trực tuyến

10
Playful User Interfaces
Playful User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playful User Interfaces

ISBN981-4560-95-2;ISBN981-4560-96-0

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Multimodal User Interfaces

ISSN1783-7677

Truy cập trực tuyến

12
Pen-and-Paper User Interfaces
Pen-and-Paper User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces

ISBN3-642-42733-2;ISBN3-642-20275-6;ISBN9786613576866;ISBN1-280-39894-9;ISBN3-642-20276-4

Truy cập trực tuyến

13
More Playful User Interfaces
More Playful User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces

ISBN981-287-545-X;ISBN981-287-546-8

Truy cập trực tuyến

14
Designing User Interfaces for Hypermedia
Designing User Interfaces for Hypermedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing User Interfaces for Hypermedia

ISBN3-540-58489-7;ISBN3-642-45743-6

Truy cập trực tuyến

15
User Interfaces for Wearable Computers
User Interfaces for Wearable Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for Wearable Computers

ISBN3-8351-0256-7;ISBN3-8351-9232-9

Truy cập trực tuyến

16
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces V

ISBN1-4020-5819-5;ISBN9786611116699;ISBN1-281-11669-6;ISBN1-4020-5820-9

Truy cập trực tuyến

17
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces IV

ISBN1-4020-3145-9;ISBN90-481-6807-4;ISBN9786610537853;ISBN1-280-53785-X;ISBN1-4020-3304-4

Truy cập trực tuyến

18
Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces
Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces

ISBN3-540-73288-8;ISBN9786611043186;ISBN1-281-04318-4;ISBN3-540-73289-6

Truy cập trực tuyến

19
Model-Driven Development of Advanced User Interfaces
Model-Driven Development of Advanced User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-Driven Development of Advanced User Interfaces

ISBN3-642-14561-2;ISBN3-642-14562-0

Truy cập trực tuyến

20
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces V

Gaëlle Calvary, Costin Pribeanu, Giuseppe Santucci, Jean Vanderdonckt.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27907

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.351.434  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (466)
 2. 1965đến1977  (2.273)
 3. 1978đến1990  (48.906)
 4. 1991đến2004  (304.008)
 5. Sau 2004  (991.233)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.202.024)
 2. French  (78.677)
 3. Chinese  (73.852)
 4. German  (41.274)
 5. Korean  (24.255)
 6. Japanese  (8.385)
 7. Spanish  (3.859)
 8. Portuguese  (2.352)
 9. Russian  (2.146)
 10. Swedish  (1.060)
 11. Norwegian  (570)
 12. Danish  (343)
 13. Italian  (275)
 14. Czech  (264)
 15. Finnish  (203)
 16. Polish  (116)
 17. Dutch  (113)
 18. Hebrew  (103)
 19. Turkish  (88)
 20. Romanian  (65)
 21. Lithuanian  (61)
 22. Ukrainian  (48)
 23. Persian  (43)
 24. Hungarian  (39)
 25. Bokmål, Norwegian  (28)
 26. Greek  (18)
 27. Slovak  (17)
 28. Arabic  (16)
 29. Icelandic  (2)
 30. Thai  (1)
 31. Malay  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stephanidis, Constantine
 2. Chaudhri, Imran
 3. Palanque, Philippe
 4. Vanderdonckt, Jean
 5. Paternò, Fabio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...