skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: International relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc

H. : Sự thật, 1963 - (327 THU 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương

Viện phát triển Quốc tế Harvard - Trường Đại học Havard; Ljunggren B. Chủ biên

H. : Chính trị Quốc gia, 1994 - (327 NHU 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình hình thành kiến trúc an ninh mới ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và tác động đến Việt Nam : Đề tài NCKH.QG.14.27

Phạm Quang Minh; Trần Khánh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn , 2016 - (327 PH-M 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc xung đột Israel & Ả rập

H. : Nxb. Thông tấn, 2002 - (327 CUO 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Conflict and order : an introduction to international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and order : an introduction to international relations

Grieves Forest L.

Boston : Houghton Mifflin, c1977. - (327 GRI 1977) - ISBN0395243327

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suốt đời tìm kiếm hoà bình

Pôling R.L.; Gâygiơ R.L

H. : Thế giới, 1993 - (327 POL 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The concept of Responsibility to protect and its implications : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Thị Tú; Phạm Quang Minh

H. : ĐHKHXH&NV, 2015 - (327 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations

London : Sage Publications, 2006 - ISSN0047-1178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945 - 2000)

Trần Nam Tiến; Nguyễn Tuấn Khanh; Trần Phi Tuấn

H. : Giáo dục , 2008 - (327 LIC 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The analysis of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The analysis of international relations

Deutsch Karl Wolfgang

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1978. - (327 DEU 1978) - ISBN0130332259

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and process in international politics

Hopkins Raymond F.; Mansbach Richard W.

New York : Harper & Row, [1973] - (327 HOP 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Annual editions : world politics 98/99
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions : world politics 98/99

Purkitt Helen E. Editor

Connecticut : McGraw-Hill, 1998 - (327 ANN 1998) - ISBN0697391906

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations trends and prospects : 12th International political science association congress

M. : Acadamy of Science , 1982 - (327 INT 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Essential readings in world politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential readings in world politics

Mingst Karen A.; Snyder Jack L

New York : W.W. Norton & Co., 2008. - (327 ESS 2008) - ISBN9780393931143 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Trật tự thế giới
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trật tự thế giới

Kissinger Henry ‰d 1923-; Phạm Thái Sơn; Võ Minh Tuấn

Hà Nội : Thế giới , 2016 - (327 KIS 2016) - ISBN9786047726196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

По пути проложенному в Хельсинки

М. : Политическая лит., 1980 - (327 ПОТ 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unesco office, Jakarta : role and activities: Anunal report 1995

Jakata : [Sl.], 1995 - (327 UNE 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
World politics : interests, interactions, institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World politics : interests, interactions, institutions

Frieden Jeffry A.; Lake David A.; Schultz Kenneth A

New York : W.W. Norton & Co., c2013. - (327 FRI 2013) - ISBN9780393912388 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI : vấn đề, sự kiện và quan điểm

Trình Mưu; Vũ Quang Vinh

H. : LLCT, 2005 - (327 QUA 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá dưới những góc nhìn khác nhau : tiếng nói bè bạn

H. : CTQG, 2005 - (327 TOA 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (8)
 2. 1973đến1993  (10)
 3. 1994đến2000  (13)
 4. 2001đến2010  (26)
 5. Sau 2010  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (53)
 2. Luận án, luận văn  (12)
 3. Tạp chí  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Vietnamese  (21)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm Quang Minh
 2. Rourke John T.
 3. Hoàng Khắc Nam
 4. Keohane Robert O
 5. Nguyễn Quốc Hùng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...