skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 313  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy

Berridge, G. ; Lloyd, L.;

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Old Diplomacy Revisited : A Study in the Modern History of Diplomatic Transformations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old Diplomacy Revisited : A Study in the Modern History of Diplomatic Transformations

Weisbrode, Kenneth

E-ISBN: 9781137393081 E-ISBN: 1137393084 DOI: 10.1057/9781137393081 ISBN: 9781137397324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Real-Time Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy

Seib, Philip M.

ISBN10: 0230339433 ; ISBN10: 0230339425 ; ISBN13: 9780230339439 ; ISBN13: 9780230339422 ; E-ISBN10: 1137010908 ; E-ISBN13: 9781137010902

Toàn văn sẵn có

4
Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy

Zhao, Jinjun ; Chen, Zhirui

ISBN: 9781938134043 ; E-ISBN: 9781938134050 ; E-ISBN: 9781938134067 ; DOI: 10.1142/u002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Handbook of International Negotiation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of International Negotiation

Galluccio, Mauro

ISBN10: 3319106864 ; ISBN13: 9783319106861 ; E-ISBN10: 3319106872 ; E-ISBN13: 9783319106878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230291856 ; ISBN13: 9780230291850 ; E-ISBN10: 023030902X ; E-ISBN13: 9780230309029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230229603 ; ISBN10: 023022959X ; ISBN13: 9780230229600 ; ISBN13: 9780230229594 ; E-ISBN10: 0230277357 ; E-ISBN13: 9780230277359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Diplomacy of Connivance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Connivance

Badie, Bertrand

ISBN: 978-1-349-43504-3 ; E-ISBN: 978-1-137-00643-1 ; DOI: 10.1057/9781137006431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice

Pamment, James

ISBN10: 0415519713 ; ISBN13: 9780415519717 ; E-ISBN10: 0203096738 ; E-ISBN13: 9780203096734

Toàn văn sẵn có

10
Fringe Players and the Diplomatic Order: The “New” Heteronomy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fringe Players and the Diplomatic Order: The “New” Heteronomy

Bátora, Jozef ; Hynek, Nik

ISBN: 978-1-349-34916-6 ; E-ISBN: 978-1-137-31469-7 ; DOI: 10.1057/9781137314697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Sustainable Diplomacies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Diplomacies

Constantinou, Costas ; Derian, James;; Constantinou, Costas ; Derian, James

ISBN: 978-1-349-31760-8 ; E-ISBN: 978-0-230-29715-9 ; DOI: 10.1057/9780230297159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration

Hamilton, Keith ; Langhorne, Richard

ISBN10: 0415497647 ; ISBN10: 0415497655 ; ISBN13: 9780415497640 ; ISBN13: 9780415497657 ; E-ISBN10: 0203841891 ; E-ISBN13: 9780203841891

Toàn văn sẵn có

13
Diplomacy and Early Modern Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Early Modern Culture

Rodnd Rosanna Cox : ForewLisa Jardine

ISBN10: 0230239765 ; ISBN13: 9780230239760 ; E-ISBN10: 0230298125 ; E-ISBN13: 9780230298125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Diplomatic practice: between tradition and innovation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic practice: between tradition and innovation

Kleiner, Jürgen

ISBN10: 9814271241 ; ISBN13: 9789814271240 ; E-ISBN10: 981427125X ; E-ISBN13: 9789814271257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Battles to Bridges: US Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battles to Bridges: US Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11

Zaharna, R. S.

ISBN10: 0230202160 ; ISBN13: 9780230202160 ; E-ISBN10: 0230277926 ; E-ISBN13: 9780230277922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Diplomatic Theory of International Relations: Cambridge studies in international relations 111
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Theory of International Relations: Cambridge studies in international relations 111

Sharp, Paul ; British International Studies Association

ISBN10: 0521760267 ; ISBN10: 052175755X ; ISBN13: 9780521760263 ; ISBN13: 9780521757553 ; E-ISBN10: 0511631286 ; E-ISBN13: 9780511631283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Twentieth-Century Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twentieth-Century Diplomacy

Young, John W.

ISBN10: 0521839165 ; ISBN13: 9780521839167 ; E-ISBN10: 051146195X ; E-ISBN13: 9780511461958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Canada/US and Other Unfriendly Relations : Before and After 9/11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada/US and Other Unfriendly Relations : Before and After 9/11

Molloy, Patricia

E-ISBN: 9781137031457 E-ISBN: 113703145X DOI: 10.1057/9781137031457 ISBN: 9781137023407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold?

T Call, Charles ; De Coning, Cedric

ISBN: 9783319606200 ; ISBN: 9783319606217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The New Pacific Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Pacific Diplomacy

Fry, Greg ; Tarte, Sandra;

ISBN: 9781925022810 ; E-ISBN: 9781925022827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 313  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (23)
 2. 1930đến1990  (8)
 3. 1991đến2005  (16)
 4. 2006đến2011  (53)
 5. Sau 2011  (212)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (312)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (288)
 2. French  (6)
 3. German  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...