skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support

World Bank;; World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 082137589X ; ISBN: 9780821375891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Decentralization in Client Countries : An Evaluation of World Bank Support, 1990-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization in Client Countries : An Evaluation of World Bank Support, 1990-2007

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821376355 ; ISBN: 0821376357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Civil service reform and the World Bank
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil service reform and the World Bank

Nunberg, Barbara; Nellis, John R

ISBN: 082132117X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Black Box of Governmental Learning : The Learning Spiral - A Concept to Organize Learning in Governments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black Box of Governmental Learning : The Learning Spiral - A Concept to Organize Learning in Governments

Blindenbacher, Raoul ; Nashat, Bidjan

ISBN: 9780821384534 ; ISBN: 0821384538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Reforming Public Institutions and Strengthening Governance : A World Bank Strategy Implementation Update
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming Public Institutions and Strengthening Governance : A World Bank Strategy Implementation Update

World Bank

ISBN: 0821354167 ; ISBN: 9780821354162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. World Bank
  2. Independent Evaluation Group
  3. Nellis, John
  4. Gray, Cheryl
  5. 世界銀行

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...