skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Developing Countries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conditional cash transfers and the creation of equal opportunities of health for children in low and middle-income countries: a literature review

Cruz, Rebeca Carmo De Souza ; Moura, Leides Barroso Azevedo De ; Soares Neto, Joaquim José

International journal for equity in health, 31 August 2017, Vol.16(1), pp.161 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1475-9276 ; PMID: 28859650 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12939-017-0647-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Fair Progress? : Economic Mobility Across Generations Around the World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fair Progress? : Economic Mobility Across Generations Around the World

Narayan, Ambar ; Van Der Weide, Roy ; Cojocaru, Alexandru ; Lakner, Christoph ; Redaelli, Silvia ; Mahler, Daniel Gerszon ; Ramasubbaiah, Rakesh Gupta N ; Thewissen, Stefan

Equity and Development

ISBN: 9781464812101 ; ISBN: 1464812101

Toàn văn sẵn có

3
The Little Data Book on Private Sector Development 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Little Data Book on Private Sector Development 2010

World Bank

World development indicators

ISBN: 9780821382479 ; ISBN: 0821382470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equity and Growth in a Globalizing World

Kanbur, Ravi ; Spence, Michael;

ISBN: 9780821381809 ; E-ISBN: 9780821381816 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8180-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Creating Opportunity and Prosperity in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Opportunity and Prosperity in East Asia

Kim, Jim Yong

Speech at University of Indonesia, Jakarta, May 21, 2015

Toàn văn sẵn có

6
Burkina Faso : Opportunities for Children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burkina Faso : Opportunities for Children

World Bank

Toàn văn sẵn có

7
Ending Poverty : How Health and Innovation Can Lead the Way
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ending Poverty : How Health and Innovation Can Lead the Way

Kim, Jim Yong

Toàn văn sẵn có

8
World Bank Research Digest, Vol. 10(2)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Research Digest, Vol. 10(2)

World Bank

Toàn văn sẵn có

9
Do Our Children Have a Chance? A Human Opportunity Report for Latin America and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Our Children Have a Chance? A Human Opportunity Report for Latin America and the Caribbean

Molinas Vega, José R ; Paes de Barros, Ricardo ; Saavedra Chanduvi, Jaime ; Giugale, Marcelo ; Cord, Louise J ; Pessino, Carola ; Hasan, Amer

Directions in development

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821386996 ; ISBN: 0821386999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Monitoring Basic Opportunities throughout the Lifecycle with the Human Opportunity Index in Chile
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring Basic Opportunities throughout the Lifecycle with the Human Opportunity Index in Chile

World Bank

Toàn văn sẵn có

11
Do African Children Have an Equal Chance? : A Human Opportunity Report for Sub-Saharan Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do African Children Have an Equal Chance? : A Human Opportunity Report for Sub-Saharan Africa

Dabalen, Andrew ; Narayan, Ambar ; Saavedra-Chanduvi, Jaime ; Suarez, Alejandro Hoyos ; Abras, Ana ; Tiwari, Sailesh

Directions in Development--Poverty

Series ISSN: 2014-0120 ; ISBN: 9781464803321 ; ISBN: 1464803323

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A Brave New World for Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brave New World for Latin America

Giugale, Marcelo M

Economic Premise

Toàn văn sẵn có

13
Towards a Regional Strategy to Strengthen the Nurse Workforce of the English-speaking CARICOM : International Legal Instruments, Agreements and Obligations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Regional Strategy to Strengthen the Nurse Workforce of the English-speaking CARICOM : International Legal Instruments, Agreements and Obligations

World Bank

Toàn văn sẵn có

14
Jobs or Privileges : Unleashing the Employment Potential of the Middle East and North Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jobs or Privileges : Unleashing the Employment Potential of the Middle East and North Africa

World Bank

Toàn văn sẵn có

15
Towards a Regional Strategy to Strengthen the Nurse Workforce of the English-speaking CARICOM : International Legal Instruments, Agreements and Obligations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Regional Strategy to Strengthen the Nurse Workforce of the English-speaking CARICOM : International Legal Instruments, Agreements and Obligations

Kurowski, Christoph ; Carpio, Carmen ; Vujicic, Marko ; Gostin, Lawrence O ; Baytor, Tanya

HNP Discussion Paper

Toàn văn sẵn có

16
The Health Workforce in Ethiopia : Addressing the Remaining Challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Health Workforce in Ethiopia : Addressing the Remaining Challenges

Feysia, Berhanu ; Herbst, Christopher H ; Lemma, Wuleta ; Soucat, Agnes

World Bank Study

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821389843 ; ISBN: 082138984X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Life Chances in Turkey : Expanding Opportunities for the Next Generation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life Chances in Turkey : Expanding Opportunities for the Next Generation

Hentschel, Jesko ; Aran, Meltem ; Can, Raif ; Ferreira, Francisco H.G ; Gignoux, Jeremie ; Uraz, Arzu

Directions in Development

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821384008 ; ISBN: 0821384007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Delivering Services in Multicultural Societies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delivering Services in Multicultural Societies

Marc, Alexandre

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9780821380499 ; ISBN: 0821380494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Panama Poverty Assessment : Translating Growth into Opportunities and Poverty Reduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panama Poverty Assessment : Translating Growth into Opportunities and Poverty Reduction

World Bank

Toàn văn sẵn có

20
Gender and Macroeconomic Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Macroeconomic Policy

Nallari, Raj ; Griffith, Breda

Directions in Development

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821374344 ; ISBN: 0821374346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (6)
 2. 2008đến2009  (13)
 3. 2010đến2011  (12)
 4. 2012đến2014  (25)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (35)
 2. Tài nguyên văn bản  (27)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (19)
 2. R - Medicine.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. 世界銀行
 3. Narayan, Ambar
 4. Saavedra-Chanduvi, Jaime
 5. Tiwari, Sailesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...