skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1997 xóa Tác giả/ người sáng tác: Teutsch, Georg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untersuchungen zur Erkundung effektiver Aquiferparameter : Testfeld WASSER/BODEN "Horkheimer Insel" ; Schadstofftransport im Untergrund, Erkundungs- und Überwachungsmethoden

Ptak, Thomas ; Schad, Hermann ; Teutsch, Georg ; Kobus, Helmut; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-628

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of well contamination using a regional stochastic modelling approach

Franke, Hans-Jörg ; Kobus, Helmut ; Teutsch, Georg; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-8271

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...