skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jones, Karen C. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can individual budgets have an impact on carers and the caring role?

Jones, Karen C. ; Netten, Ann ; Rabiee, Parvaneh ; Glendinning, Caroline ; Arksey, Hilary ; Moran, Nicola

Jones, Karen C. and Netten, Ann and Rabiee, Parvaneh and Glendinning, Caroline and Arksey, Hilary and Moran, Nicola (2012) Can individual budgets have an impact on carers and the caring role? Ageing and Society, . pp. 1-19. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-686X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing personal health budgets within substance misuse services, PSSRU Discussion Paper 2858

Welch, Elizabeth ; Caiels, James ; Bass, Rosalyn ; Jones, Karen C. ; Forder, Julien E. ; Windle, Karen

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Known-groups validity of the Long-Term Conditions Questionnaire (LTCQ): a measure for potential use in integrated care

Potter, Caroline ; Batchelder, Laurie ; Geneen, Louise ; Fox, Diane ; Kelly, Laura ; Gibbons, Elizabeth ; Jenkinson, Crispin ; Jones, Karen C. ; Forder, Julien E. ; Fitzpatrick, Ray ; Peters, Michele

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the Long-Term Conditions Questionnaire (LTCQ)

Potter, Caroline ; Geneen, Louise ; Batchelder, Laurie ; Kelly, Laura ; Fox, Diane ; Gibbons, Elizabeth ; Jones, Karen C. ; Jenkinson, Crispin ; Coulter, Angela ; Forder, Julien E. ; Fitzpatrick, Ray ; Peters, Michele

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using survey data to measure changes in the quality of home care. Analysis of the Older People's User Experience Survey 2006 (PSSRU Discussion Paper 2417/2)

Malley, Juliette ; Netten, Ann ; Jones, Karen C.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Somerset's Partnership of Older People Project: Interim Report. (PSSRU Research Summary 46)

Netten, Ann ; Jones, Karen C. ; James, Lyn

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Individual Budgets Pilot Projects: Impact and Outcomes for Carers

Glendinning, Caroline ; Arksey, Hilary ; Jones, Karen C. ; Moran, Nicola ; Netten, Ann ; Rabiee, Parvaneh

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jones, Karen C.
 2. Netten, Ann
 3. Forder, Julien E.
 4. Gibbons, Elizabeth
 5. Peters, Michele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...