skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Channell Carolyn E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The aims of argument : a brief rhetoric
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a brief rhetoric

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

Mountain View, CA : Mayfield Pub., 2000 - (808 CRU 2000) - ISBN0767411323

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The aims of argument : a text and reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a text and reader

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

New York, NY : McGraw-Hill, c2009. - (808.042 CRU 2009) - ISBN9780073326177 (pbk. : alk. paper);ISBN0073326178 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
The aims of argument : a brief guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aims of argument : a brief guide

Crusius Timothy W.; Channell Carolyn E

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2006. - (808.042 CRU 2006) - ISBN0072961309 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Channell Carolyn E
  2. Crusius Timothy W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...