skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.427.115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The European Minority Rights Regime
The European Minority Rights Regime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime

ISBN0-230-23646-4;ISBN1-349-31452-8;ISBN9786613381309;ISBN0-230-35922-1;ISBN1-283-38130-3

Truy cập trực tuyến

2
Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination
Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination

ISBN0-275-97353-0;ISBN9786610373796;ISBN1-280-37379-2;ISBN0-313-01214-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to language policy : theory and method

Ricento Thomas

Malden, MA : Blackwell Pub., 2006. - (306.44 INT 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Gender and sexuality for beginners
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and sexuality for beginners

Garbacik Jaimee; Lewis Jeffrey illustrator

Danbury, USA: For Beginners LLC, 2013 - (305.3 GAR 2013) - ISBN9781934389690;ISBN1934389692 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report / Adalah, the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Truy cập trực tuyến

6
On minority rights
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

ISBN1-84464-214-3;ISBN1-84464-213-5

Truy cập trực tuyến

7
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

ISBN0-521-84229-8;ISBN0-521-60317-X;ISBN1-107-16335-8;ISBN0-511-26493-3;ISBN0-511-26565-4;ISBN0-511-31737-9;ISBN0-511-48923-4;ISBN1-280-74969-5;ISBN0-511-26336-8;ISBN0-511-26417-8

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority Rule and Minority Rights

Truy cập trực tuyến

9
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

ISBN3-319-08875-0;ISBN3-319-08876-9

Truy cập trực tuyến

10
Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics

ISBN0-472-10820-4

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peoples under threat

Truy cập trực tuyến

12
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

ISBN92-64-09825-9;ISBN92-64-16800-1

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal on minority and group rights

ISSN1385-4879

Truy cập trực tuyến

14
The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court
The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court

ISBN0-472-11810-2;ISBN9786613855817;ISBN0-472-02821-9;ISBN1-283-54336-2

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Minority Group Rights and Inclusive Citizenship for Immigrants: The Role of a Voluntary Organization in Vancouver

Truy cập trực tuyến

16
No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation
No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation

ISBN0-231-15336-8;ISBN0-231-52690-3;ISBN9786613786470;ISBN1-281-60578-6

Truy cập trực tuyến

17
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions

ISBN88-921076-4-X;ISBN88-921653-0-5

Truy cập trực tuyến

18
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions : Italy, Spain and the UK
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions : Italy, Spain and the UK
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions : Italy, Spain and the UK

ISBN88-921-0764-X;ISBN88-921-6530-5

Truy cập trực tuyến

19
Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.

Trịnh, Thị Lành

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16665

Truy cập trực tuyến

20
Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity
Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity

ISBN0-521-84314-6;ISBN0-521-60394-3;ISBN1-107-14058-7;ISBN0-511-17071-8;ISBN0-511-08065-4;ISBN0-511-29786-6;ISBN0-511-49022-4;ISBN1-280-43142-3;ISBN0-511-19619-9;ISBN0-511-07989-3

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.427.115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (32.451)
 2. 1958đến1972  (10.059)
 3. 1973đến1987  (36.933)
 4. 1988đến2003  (241.592)
 5. Sau 2003  (1.102.523)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.321.261)
 2. Undetermined  (3.353)
 3. German  (2.997)
 4. French  (2.391)
 5. Spanish  (2.176)
 6. Portuguese  (1.033)
 7. Chinese  (634)
 8. Italian  (208)
 9. Korean  (159)
 10. Japanese  (126)
 11. Dutch  (106)
 12. Lithuanian  (103)
 13. Turkish  (102)
 14. Czech  (102)
 15. Norwegian  (100)
 16. Polish  (94)
 17. Hebrew  (62)
 18. Russian  (59)
 19. Arabic  (58)
 20. Romanian  (48)
 21. Croatian  (47)
 22. Slovenian  (34)
 23. Slavic (Other)  (33)
 24. Danish  (33)
 25. Hungarian  (33)
 26. Catalan  (27)
 27. Slovak  (19)
 28. Thai  (18)
 29. Bosnian  (17)
 30. Bokmål, Norwegian  (9)
 31. Greek  (9)
 32. Finnish  (7)
 33. Serbo-Croatian  (6)
 34. Malay  (6)
 35. Persian  (5)
 36. Tibetan  (4)
 37. Hindi  (3)
 38. Basque  (3)
 39. Vietnamese  (2)
 40. Welsh  (2)
 41. Icelandic  (2)
 42. Yiddish  (2)
 43. Macedonian  (2)
 44. Georgian  (2)
 45. Armenian  (1)
 46. Bengali  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kymlicka, Will
 2. Modood, Tariq
 3. Verkuyten, Maykel
 4. May, Stephen
 5. Sautman, Barry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...