skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 765.369  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides : Clashing views on controversial issues in world civilizations

Klingaman William K; McCaslin R.K; Mitchell Helen Buss; Mitchell Joseph R

Guilford, Ct. : Dushkin/McGraw-Hill, c1998. - (909 TAK 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN1-137-44550-5;ISBN1-137-44551-3;ISBN1-137-44552-1

Truy cập trực tuyến

3
Making Indonesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Indonesia

Lev Daniel S; McVey Ruth Thomas

Ithaca, New York : Southeast Asia Program, Cornell University, 1996. - (959.8 MAK 1996) - ISBN0877277192

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN1-4039-9310-6;ISBN1-4039-9311-4;ISBN0-230-37927-3;ISBN1-283-65098-3

Truy cập trực tuyến

5
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN0-230-22960-3;ISBN0-230-22959-X;ISBN0-230-27735-7

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whitehead Journal of Diplomacy & International Relations

ISSN1936-3419

Truy cập trực tuyến

7
Diplomacy Games
Diplomacy Games
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Games

ISBN3-540-68303-8;ISBN3-642-08792-2;ISBN9786610864744;ISBN1-280-86474-5;ISBN3-540-68304-6

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy

ISSN1094-8120

Truy cập trực tuyến

9
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu

Stanford, Calif. : Stanford University Press, [1991] - (327.52 TOB 1991) - ISBN0-8047-1952-7;ISBN0-8047-1951-9

Truy cập trực tuyến

10
Essence of Diplomacy
Essence of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essence of Diplomacy

ISBN1-4039-9225-8;ISBN1-349-54341-1;ISBN9786610455065;ISBN1-280-45506-3;ISBN0-230-51104-X

Truy cập trực tuyến

11
Global Governance and Diplomacy
Global Governance and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and Diplomacy

ISBN0-230-21059-7;ISBN1-349-30316-X;ISBN9786612101472;ISBN1-282-10147-1;ISBN0-230-22742-2

Truy cập trực tuyến

12
U.S. diplomacy since 1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. diplomacy since 1900

Schulzinger Robert D.

New York : Oxford University Press, 2002. - (327.73 SCH 2002) - ISBN0195142217 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Toward a New Public Diplomacy
Toward a New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a New Public Diplomacy

ISBN0-230-61743-3;ISBN0-230-61744-1;ISBN9786612664618;ISBN0-230-10085-6;ISBN1-282-66461-1

Truy cập trực tuyến

14
The Practice of Public Diplomacy
The Practice of Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Public Diplomacy

ISBN0-230-11322-2;ISBN1-349-29495-0;ISBN9786613096739;ISBN0-230-11865-8;ISBN1-283-09673-0

Truy cập trực tuyến

15
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy

ISBN0-275-95374-2;ISBN0-275-95375-0;ISBN0-313-01885-5

Truy cập trực tuyến

16
The New Public Diplomacy
The New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Public Diplomacy

ISBN1-4039-4516-0;ISBN0-230-53554-2;ISBN9786610632626;ISBN1-280-63262-3;ISBN0-230-55493-8

Truy cập trực tuyến

17
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988

ISBN0-7735-0920-8;ISBN0-7735-0955-0;ISBN9786612856037;ISBN0-7735-6350-4;ISBN1-282-85603-0

Truy cập trực tuyến

18
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany’s Civilian Power Diplomacy

ISBN1-4039-7419-5;ISBN1-349-53477-3;ISBN9786611369965;ISBN1-281-36996-9;ISBN1-4039-8334-8

Truy cập trực tuyến

19
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey

ISBN1-84545-475-8;ISBN9786612626654;ISBN0-85745-013-1;ISBN1-282-62665-5

Truy cập trực tuyến

20
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958

ISBN0-7735-1435-X;ISBN9786612854101;ISBN0-7735-6619-8;ISBN1-282-85410-0

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 765.369  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (41.710)
 2. 1956đến1970  (11.170)
 3. 1971đến1985  (24.667)
 4. 1986đến2001  (100.929)
 5. Sau 2001  (583.725)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (657.170)
 2. Undetermined  (2.743)
 3. Portuguese  (2.107)
 4. French  (1.897)
 5. German  (1.813)
 6. Spanish  (1.700)
 7. Korean  (1.327)
 8. Chinese  (743)
 9. Multiple languages  (554)
 10. Italian  (317)
 11. Czech  (313)
 12. Japanese  (235)
 13. Russian  (210)
 14. Dutch  (121)
 15. Turkish  (116)
 16. Arabic  (95)
 17. Hindi  (74)
 18. Slovak  (68)
 19. Polish  (63)
 20. Lithuanian  (48)
 21. Norwegian  (43)
 22. Hebrew  (35)
 23. Bokmål, Norwegian  (32)
 24. Romanian  (32)
 25. Hungarian  (28)
 26. Persian  (18)
 27. Indonesian  (16)
 28. Ukrainian  (11)
 29. Danish  (10)
 30. Greek  (8)
 31. Serbo-Croatian  (6)
 32. Slavic (Other)  (4)
 33. Albanian  (4)
 34. Finnish  (4)
 35. Thai  (3)
 36. Yiddish  (2)
 37. Vietnamese  (1)
 38. Armenian  (1)
 39. Malay  (1)
 40. Malayalam  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paul Sharp
 2. Cull, Nicholas J
 3. Costas M. Constantinou
 4. Pauline Kerr
 5. Acuto, Michele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...