skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Zinc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils in middle Spiš

Monika Vaľková ; Fridrich Zeleňák ; Peter Takáč ; Ľubica Kozáková

Acta Montanistica Slovaca, 01 March 2008, Vol.13(1), pp.82-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1788 ; E-ISSN: 1335-1788

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The inhibition influence of risky elements cations on soya bean yield ; Inhibičný vplyv katiónov rizikových prvkov na úrodu sóje

Bystrická , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Tomáš , J. ; Árvay , J.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(2), pp.12-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and zinc in impoundment materials and related stream sediments from a polluted area in Eastern Slovakia: distribution, mobility, and water quality

Jankulár, Michal ; Hiller, Edgar ; Jurkovic, Lubomír ; Veselská, Veronika ; Majzlan, Juraj

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Sep 2009, Vol.57(3), p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-009-0019-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kozakova, L'ubica
  2. Monika Vaľková
  3. Majzlan, J
  4. Jankular, M
  5. Hiller, Edgar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...