skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Racial & Ethnic Minority Psychology

Bernai, Guillermo ; Trimble, Joseph ; Burlew, A. ; Leong, Frederick

ISBN: 9780761919650 ; E-ISBN: 9781412976008 ; DOI: 10.4135/9781412976008

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Handbook of Ethical Research with Ethnocultural Populations & Communities

Trimble, Joseph E. ;Fisher, Celia B.;; JosephE.Trimble ; CeliaB.Fisher

ISBN: 9780761930433 ; E-ISBN: 9781412986168 ; DOI: 10.4135/9781412986168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Multicultural Psychology

Jackson, Yo;; Jackson, Yo

ISBN: 9781412909488 ; E-ISBN: 9781412952668 ; DOI: 10.4135/9781412952668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indigenous Voice in World Politics: Since Time Immemorial

Wilmer, Franke

ISBN: 9780803953352 ; E-ISBN: 9781483326610 ; DOI: 10.4135/9781483326610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Race and Ethnicity

Meer, Nasar

ISBN: 9780857028686 ; E-ISBN: 9781473906051 ; DOI: 10.4135/9781473906051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Sports Policy

Palmer, Catherine

ISBN: 9781849205177 ; E-ISBN: 9781473914735 ; DOI: 10.4135/9781473914735

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Race, Ethnicity and Culture

Guido Bola.. l.];; Bolaffi, Guido ; Bracalenti, Raffaele ; Braham, Peter ; Gindro, Sandro

ISBN: 9780761969006 ; E-ISBN: 9781446220375 ; DOI: 10.4135/9781446220375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport and Society: A Student Introduction

Houlihan, Barrie;; Houlihan, Barrie

ISBN: 9781412921367 ; E-ISBN: 9781446278833 ; DOI: 10.4135/9781446278833

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Issues and Debates: An A-to-Z Guide

Schiffman, Howard

ISBN: 9781412996945 ; E-ISBN: 9781412975728 ; DOI: 10.4135/9781412975728

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Issues in Sport Management: A Critical Introduction

Byers, Dr. Terri

ISBN: 9781446282199 ; E-ISBN: 9781473919761 ; DOI: 10.4135/9781473919761

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Tourism Management

Cooper, Chris ;Volo, Serena ;Gartner, William C. ;Scott, Noel;; Cooper, Chris ; Volo, Serena ; Gartner, William ; Scott, Noel

ISBN: 9781526461131 ; E-ISBN: 9781526461490 ; DOI: 10.4135/9781526461490

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education for Sustainable Development: Challenges, Strategies, and Practices in a Globalizing World

Nikolopoulou, Anastasia ;Abraham, Taisha ;Mirbagheri, Farid;; Nikolopoulou, Anastasia ; Abraham, Taisha ; Mirbagheri, Farid

ISBN: 9788132102939 ; E-ISBN: 9788132108023 ; DOI: 10.4135/9788132108023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Geographies: Natures Cultures Spaces

Whatmore, Sarah

ISBN: 9780761965671 ; E-ISBN: 9781446219713 ; DOI: 10.4135/9781446219713

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Multicultural Psychology: Issues, Terms, and Concepts

Hall, Lena

ISBN: 9780761928232 ; E-ISBN: 9781452204437 ; DOI: 10.4135/9781452204437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to U.S. Environmental Policy

Fairfax, Sally K ;Russell, Edmund, III;; Fairfax, Sally ; Russell, Edmund

ISBN: 9781452270753 ; E-ISBN: 9781452270760 ; DOI: 10.4135/9781452270760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Dictionary of Sports Studies

Malcolm, Dominic

ISBN: 9781412907354 ; E-ISBN: 9781446212172 ; DOI: 10.4135/9781446212172

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Politics: An A-to-Z Guide

Mulvaney, Dustin ; Robbins, Paul

ISBN: 9781412996792 ; E-ISBN: 9781412971867 ; DOI: 10.4135/9781412971867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Public Relations

L'Etang, Jacquie

ISBN: 9781412936194 ; E-ISBN: 9781526435910 ; DOI: 10.4135/9781526435910

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Sport: Playing the World

Miller, Toby ; Lawrence, Geoffrey ; McKay, Jim ; Rowe, David

ISBN: 9780761959694 ; E-ISBN: 9781446218396 ; DOI: 10.4135/9781446218396

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Environmental Issues

Keeley, James.;; Buckingham, Susan ; Turner, Mike

ISBN: 9780761942368 ; E-ISBN: 9781446215357 ; DOI: 10.4135/9781446215357

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (10)
 2. 1997đến2002  (12)
 3. 2003đến2007  (27)
 4. 2008đến2013  (40)
 5. Sau 2013  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brislin, Richard W.
 2. Rojek, Chris
 3. Wagg, Stephen
 4. Yoshida, Tomoko
 5. Meer, Nasar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...