skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.542.847  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals :‰bproblems and solutions

Salomons W.; Forstner Ulrich; Mader P

Berlin ; New York : Springer-Verlag, c1995. - (363.738 SAL 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superconductivity in d- and f-band metals

Douglass D. H. editor

New York : American Institute of Physics, 1972 - (537.6 SUP 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
A manual for the chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A manual for the chemical analysis of metals

Dulski Thomas R.

West Conshohocken, PA : ASTM, 1996 - (669 DUL 1996) - ISBN0803120664

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in past societies A global perspective on indigenous African metallurgy

Chirikure Shadreck

Springer; 2015 - (669.0996)

Truy cập trực tuyến

5
Effects of soil characteristics on corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of soil characteristics on corrosion

Chaker Victor Editor; Palmer J. David Editor; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, c1989 - (620.1 EFF 1989) - ISBN0803111894

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductors and rare earth based materials : lectures given at the International Workshop on Materials Science, Hanoi, Vietnam, October 15-26, 1990

International Workshop on Materials Science (1990 : Hanoi, Vietnam); Ammerlaan C. A. J

Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific, 1991. - (537.6 SEM 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Rare Earth Elements : A new approach to the nexus of supply demand and use: exemplified along the use of Neodymium in permanent magnets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare Earth Elements : A new approach to the nexus of supply demand and use: exemplified along the use of Neodymium in permanent magnets

Zepf Volker.

Berlin ; London : Springer, c2013. - (333.8 ZEP 2013) - ISBN9783642354571

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Contamination of drinking water resources in the Mekong delta floodplains: Arsenic and other trace metals pose serious health risks to population
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination of drinking water resources in the Mekong delta floodplains: Arsenic and other trace metals pose serious health risks to population

Pham Hung Viet; Pham Thi Kim Trang; Johanna Buschmann

ISIKNOWLEDGE; 0160-4120; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30480

Truy cập trực tuyến

9
The organometallic chemistry of the transition metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The organometallic chemistry of the transition metals

Crabtree Robert H.

New York : Wiley, 1994 - (547 CRA 1994) - ISBN0471592404 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2

Mays M. J. editor

[London], Butterworths ; Baltimore, University Park Press, 1972. - (546 INO(6) 1972) - ISBN0408702249

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1

London : Butterworths ; Baltimore : University Park Press, 1972. - (546 INO(5) 1972) - ISBN040870246X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints

Potter John M Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (621.8 FAT 1986) - ISBN080310927x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Fatigue at low temperatures : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue at low temperatures : a symposium

Stephens R. I. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Fatigue at Low Temperatures (1983 : Louisville, Ky.)

Philadelphia, PA. : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.16 FAT 1985) - ISBN0803104111

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dictionary of metal heat-treatment

Simons E.N.

London : Frederick muller Ltd., 1974 - (620.16 SIM 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Drop-weight test for determination of nil-ductility transition temperature, user's experience with ASTEM method E 208 :‰ba symposium, Williamsburg, VA, 28-29 Nov. 1984
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drop-weight test for determination of nil-ductility transition temperature, user's experience with ASTEM method E 208 :‰ba symposium, Williamsburg, VA, 28-29 Nov. 1984

Holt John M; Puzak P. P

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (671 DRO 1986) - ISBN0803104871

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong nước bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân (DP - ADSV) : Đề tài NCKH. QT-01-07

Hoàng Thọ Tín; Nguyễn Văn Hợp; Từ Vọng Nghi

H. : ĐHKHTN, 2004 - (543 HO-T 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future trends in material sciences Vol 2

World Scientific Pub Co; 1988 - (620.11 FUT 1988)

Truy cập trực tuyến

18
An introduction to polymer-matrix composites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to polymer-matrix composites

Mustafa, Akay

9788740309805; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18827

Truy cập trực tuyến

19
A study of waste waterimpacts of main factories on water quality of To Lich river, HaNoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of waste waterimpacts of main factories on water quality of To Lich river, HaNoi

Tran, Van Quy; Tran, Van Son

p. 174-178; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4603

Truy cập trực tuyến

20
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 8.542.847  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.981.187)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.661.832)
 3. Trong mục lục thư viện (58)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (236.379)
 2. 1957đến1972  (308.046)
 3. 1973đến1988  (888.780)
 4. 1989đến2005  (1.722.138)
 5. Sau 2005  (5.347.628)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.627.822)
 2. Chinese  (342.500)
 3. French  (311.597)
 4. German  (296.262)
 5. Japanese  (119.298)
 6. Korean  (78.844)
 7. Russian  (71.488)
 8. Spanish  (41.166)
 9. Portuguese  (25.388)
 10. Italian  (12.930)
 11. Norwegian  (11.807)
 12. Finnish  (9.425)
 13. Dutch  (7.888)
 14. Polish  (6.388)
 15. Danish  (5.226)
 16. Romanian  (4.259)
 17. Ukrainian  (4.124)
 18. Czech  (3.429)
 19. Undetermined  (2.750)
 20. Turkish  (1.547)
 21. Hungarian  (1.272)
 22. Persian  (559)
 23. Arabic  (431)
 24. Greek  (354)
 25. Hebrew  (322)
 26. Slovak  (321)
 27. Thai  (210)
 28. Lithuanian  (171)
 29. Icelandic  (75)
 30. Slovenian  (60)
 31. Vietnamese  (24)
 32. Serbo-Croatian  (14)
 33. Hindi  (9)
 34. Malay  (5)
 35. Macedonian  (2)
 36. Georgian  (2)
 37. Welsh  (1)
 38. Tibetan  (1)
 39. Burmese  (1)
 40. Armenian  (1)
 41. Albanian  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (5.783)
 2. Q - Science.  (5.447)
 3. H - Social sciences.  (4.361)
 4. R - Medicine.  (1.615)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Wang, J.
 4. Liu, Y.
 5. Liu, Yang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...