skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Phân loại theo LCC: K - Law.–Scotland xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Paths to justice Scotland what people in Scotland think and do about going to law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paths to justice Scotland what people in Scotland think and do about going to law

Genn, Hazel

E-ISBN 1841130400 ; E-ISBN 9781841130408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Human rights law essentials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights law essentials

Finch,Valerie ; Mcgroarty, John

E-ISBN 9781845860578 ; E-ISBN 9780748698387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Scottish administrative law essentials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish administrative law essentials

Mcfadden,Jean ; Mcfadzean, Dale

E-ISBN 9781845860134 ; E-ISBN 9780748698479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Scottish legal system essentials, 3rd edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish legal system essentials, 3rd edition

Clark,Bryan ; Keegan, Gerard

E-ISBN 9781845861346 ; E-ISBN 9780748698486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
HUMAN RIGHTS AND SCOTS LAW
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HUMAN RIGHTS AND SCOTS LAW

Boyle, Alan E

E-ISBN 1841130443 ; E-ISBN 9781841130446

Toàn văn không sẵn có

6
Essays in criminal law in honour of Sir Gerald Gordon. 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays in criminal law in honour of Sir Gerald Gordon. 8

E-ISBN 9780748640706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Private law and human rights bringing rights home in Scotland and South Africa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private law and human rights bringing rights home in Scotland and South Africa.

E-ISBN 9780748684175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Legal method essentials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal method essentials

Mcfadzean,Dale ; Ryan, Gareth

E-ISBN 9781845860776 ; E-ISBN 9780748698424

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcfadzean, Dale.
  2. Boyle, Alan E
  3. Mcgroarty, John
  4. Reid, Elspeth
  5. Finch, Valerie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...