skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 148.440  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data information literacy : librarians, data, and the education of a new generation of researchers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data information literacy : librarians, data, and the education of a new generation of researchers

Carlson Jake editor; Johnston Lisa editor

West Lafayette, Indiana : Purdue University Press, [2015] - (028.7 DAT 2015) - ISBN9781557536969 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
王振鵠教授八秩榮慶論文集
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

王振鵠教授八秩榮慶論文集

Wang Zhen'gu jiao shou ba zhi rong qing chou bei xiao zu.

臺北市 : 臺灣學生, 2004[民93]. - (025.04 TAP 2004) - ISBN9571512257

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of library and information science. Volume 1

Drake Miriam A. editor

New York : Marcel Dekker, c2003 - (020.3 ENC(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of library and information science. Volume 3

Drake Miriam A. editor

New York : Marcel Dekker, c2003 - (020.3 ENC(3) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on the Center for Research Libraries

ISSN0275-4924

Truy cập trực tuyến

6
Library assessment in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library assessment in higher education

Matthews Joseph R.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, [2015] - (027.7 MAT 2015) - ISBN9781610698177 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Turkish online journal of distance education

ISSN1302-6488

Truy cập trực tuyến

8
School library management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

School library management

Repman Judi editor; Dickinson Gail K. editor

Santa Barbara, California : Linworth, [2015] - (025.1978 SCH 2015) - ISBN9781610691406 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information and organization

ISSN1471-7727

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquity

ISSN1530-2180

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACM Transactions on Database Systems

ISSN0362-5915

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online information review

ISSN1468-4527

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information management a consolidation of operations analysis and strategy

Middleton Michael R

Centre for Information Studies Charles Sturt University; 2002 - (025 MID 2002)

Truy cập trực tuyến

14
Computer and Information Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer and Information Science

Lee, R. Y.; Kim, Haeng-Kon

9783540791867; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27806; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-79187-4

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When we are no more how digital memory is shaping our future

Rumsey Abby Smith

Bloomsbury Press; 2016 - (025)

Truy cập trực tuyến

16
Quality assurance in LIS education : an international and comparative study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality assurance in LIS education : an international and comparative study

Miwa, Makiko; Miyahara, Shizuko

9781461464952; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33057

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动化仪表/#/自動化儀表

ISSN1000-0380

Truy cập trực tuyến

18
Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)

Nguyen, Son Hoang; Chowdhury, Gobinda G.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26574

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systèmes d'Information et Management

ISSN1260-4984

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied mathematics and computer science

ISSN0867-857X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 148.440  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (841)
 2. 1960đến1974  (7.444)
 3. 1975đến1989  (12.389)
 4. 1990đến2005  (44.653)
 5. Sau 2005  (81.646)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (134.892)
 2. Spanish  (11.384)
 3. Portuguese  (5.661)
 4. Swedish  (2.629)
 5. French  (2.139)
 6. German  (1.965)
 7. Italian  (633)
 8. Persian  (559)
 9. Chinese  (473)
 10. Polish  (438)
 11. Indonesian  (314)
 12. Turkish  (285)
 13. Arabic  (137)
 14. Romanian  (121)
 15. Japanese  (100)
 16. Norwegian  (69)
 17. Serbo-Croatian  (17)
 18. Russian  (15)
 19. Danish  (11)
 20. Czech  (8)
 21. Korean  (8)
 22. Ukrainian  (8)
 23. Dutch  (5)
 24. Finnish  (5)
 25. Lithuanian  (4)
 26. Maori  (4)
 27. Hungarian  (3)
 28. Icelandic  (3)
 29. Greek  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, J.
 2. Anonymous
 3. Yang, Guang-Hong
 4. Stebbins, Leslie
 5. Deng, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...