skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.759  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DENTAL SURGERY

British Medical Journal, 07 September 1907, Vol.2(2436), p.616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.2436.616

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haemorrhage from Peptic Ulcer

Ogilvie, A G ; Spencer, I O B;

British Medical Journal, 15 July 1950, Vol.2(4671), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.4671.153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine Taught as Human Biology *

Liebow, Averill A.

British Medical Journal, 11 February 1956, Vol.1(4962), p.305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.4962.305 ; PMID: 13284310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary: H. B. DAY, M.C., M.D., F.R.C.P

British Medical Journal, 21 November 1959, Vol.2(5159), p.1103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5159.1103

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of Diabetes

British Medical Journal, 02 June 1962, Vol.1(5291), p.1536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5291.1536

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better Undergraduate Teaching

British Medical Journal, 04 September 1965, Vol.2(5461), p.546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5461.546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Medical Association: nineteenth general assembly.

Gilder, S. S.

British Medical Journal, 2 October 1965, Vol.2(5465), p.810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5465.810 ; PMID: 5825422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPLEMENT

British Medical Journal, 05 November 1966, Vol.2(5522), p.177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5522.177

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Look at Medicine and Politics

Jewkes, J. ; Miller, H. ; Paton, A. ; Revans, J. ; Smith, A.;

British Medical Journal, 26 November 1966, Vol.2(5525), p.1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5525.1315 ; PMID: 5924822

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures against drug addiction.

British Medical Journal, 11 February 1967, Vol.1(5536), p.319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5536.319 ; PMID: 6017486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Without Prejudice

Pertinax

British Medical Journal, 11 March 1967, Vol.1(5540), p.627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5540.627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transplantation of the liver.

British Medical Journal, 30 November 1968, Vol.4(5630), p.529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.4.5630.529 ; PMID: 4881062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems of Migraine

British Medical Journal, 09 May 1970, Vol.2(5705), p.310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5705.310 ; PMID: 5420597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPLEMENT

British Medical Journal, 18 December 1971, Vol.4(5789), p.77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.4.5789.77 ; PMID: 5097424

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Any Questions?

British Medical Journal, 20 February 1971, Vol.1(5746), p.456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5746.456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical audit in North America.

Mcwhinney, I R

British Medical Journal, 29 April 1972, Vol.2(5808), p.277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5808.277 ; PMID: 4553814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety of medicines.

British Medical Journal, 28 October 1972, Vol.4(5834), p.192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.4.5834.192 ; PMID: 5082543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPLEMENT

British Medical Journal, 17 June 1972, Vol.2(5815), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5815.147

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatitis.

Turner, G C

British Medical Journal, 24 February 1973, Vol.1(5851), p.476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5851.476 ; PMID: 4689842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical research in Europe.

Williams, P.O.;

British Medical Journal, 24 March 1973, Vol.1(5855), p.733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5855.733 ; PMID: 4694697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.759  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12.980)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (15)
 2. 1972đến1984  (54)
 3. 1985đến1995  (317)
 4. 1996đến2007  (1.480)
 5. Sau 2007  (12.649)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.903)
 2. Spanish  (155)
 3. Portuguese  (114)
 4. German  (109)
 5. French  (86)
 6. Norwegian  (65)
 7. Japanese  (60)
 8. Persian  (27)
 9. Chinese  (23)
 10. Korean  (15)
 11. Danish  (8)
 12. Russian  (6)
 13. Czech  (4)
 14. Polish  (4)
 15. Italian  (4)
 16. Dutch  (4)
 17. Icelandic  (3)
 18. Arabic  (2)
 19. Slovak  (1)
 20. Hungarian  (1)
 21. Turkish  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Greek  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Roland, M
 3. Dillner, L
 4. Berwick, D. M.
 5. Pollock, A M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...