skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề ngoại thương và ngoại thương của Việt Nam

Lý Ban

H. : Sự thật, 1958 - (382.09597 LY-B 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ XVII, XVIII và đầu XIX

Thành Thế Vỹ

H. : Sử học, 1961 - (382.09597 TH-V 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về ngoại thương của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Lenin Vladimir Ilʹich

H. : Sự thật, 1963 - (335.43 LEN 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Англо - русский общеэкономический и внешнеорговый словарь : Около 24.000 терминов и счетаний

Иэраилевич Е.Е. Сос

М. : Советская энциклопедия, 1972 - (330.03 АНГ 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tình hình kinh tế và ngoại thương miền Nam Việt Nam. Tập 2, Phần 1

H. : Bộ Ngoại thương, 1972 - (330.959 7 TIN(2.1) 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về ngoại thương

Lenin Vladimir Ilʹich; Marx Karl; Xtalin I.V; Engels Friedrich

H. : Sự thật, 1977 - (335.4 VEN 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thương lượng bất cứ nơi đâu : những điều cần biết để thành công trên thị trường Quốc tế

Kennedy G.; Phạm Chí Thành Người dịch

H. : Dân tộc, 1990 - (650.1 KEN 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt Nam dưới triều Gia Long (1802-1891) : Đề tài NCKH. T2000-03

Lê Thị Kim Dung

H. : ĐHKHXH&NV, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và đầu tư. Phần 1, Tổ chức và kỹ thuật ngoại thương

Trần Văn Chu; Hoàng Hà; Trần Đình Lập

H. : Licosaxuba, 1991 - (382 TR-C(1) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương

Bùi Xuân Lưu chủ biên; Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 MOT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 VU-T 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế trong ngoại thương

Đinh Xuân Trình

H. : Giáo dục, 1993 - (382 ĐI-T 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương

Bộ Thương mại. Trung tâm Thông tin thương mại

H., 1994-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kĩ thuật soạn thảo hợp đồng ngoại thương

Lê Thành Châu

H. : Thống kê, 1994 - (652 KIT 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng ngoại thương

Lê Thành Châu Dịch và biên soạn

H. : Thống kê, 1994 - (652 KYT 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế : kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần Chí Thành Chủ biên

H. : Thống kê, 1994 - (382 TOC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nền ngoại thương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thế Đạt

H. : Lao động, 1996 - (382.09597 TH-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Business : Contemporary Issues, Problems and Challenges

Neelankavil James P.; Zhang Yong

us , 1996 - (382 NEE 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 1997 - (382 BU-L 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ giữa ngoại thương với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế mở

Trần Anh Phương

H. : KHXH, 1997 - (382 TR-P 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (7)
 2. 1991đến1998  (25)
 3. 1999đến2004  (33)
 4. 2005đến2011  (72)
 5. Sau 2011  (87)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (126)
 2. English  (29)
 3. Undetermined  (18)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Tiến
 2. Hà, Văn Hội
 3. Nguyễn Tiến Hùng
 4. Hà Văn Hội
 5. Đinh, Thị Hà

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...