skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.927.570  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cours de théorie des structures : élasticité

Fraeijs De Veubeke, Baudouin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix structural analysis

Fraeijs De Veubeke, Baudouin

Rapport du LTAS

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cours de théorie des structures : élasticité

Fraeijs De Veubeke, Baudouin

Rapport du LTAS

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear dynamics of flexible bodies

Fraeijs De Veubeke, Baudouin

Rapport du LTAS

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duality in structural analysis by finite elements

Fraeijs De Veubeke, Baudouin

Rapport du LTAS

Toàn văn sẵn có

6
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1005:v.1 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1008 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Study of Vehicle Dynamics with Planar Suspension Systems (PSS)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Vehicle Dynamics with Planar Suspension Systems (PSS)

Zhu, Jian Jun

Toàn văn sẵn có

9
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1014 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1015 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1019 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1021 (1980)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1034 (1981)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1038 (1980)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1041 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1045 (1980)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1060 (1980)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1064 (1980)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1065 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
NUREG/CR
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUREG/CR

U.S. Nuclear Regulatory Commission

1066 (1979)

ISSN: 0278-1670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 19.927.570  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.460.943)
 2. Toàn văn trực tuyến (19.921.740)
 3. Trong mục lục thư viện (6.176)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (989.260)
 2. 1956đến1971  (653.585)
 3. 1972đến1987  (2.935.455)
 4. 1988đến2004  (4.591.676)
 5. Sau 2004  (10.569.317)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.632.263)
 2. French  (2.678.090)
 3. Chinese  (2.473.125)
 4. German  (2.466.122)
 5. Korean  (546.059)
 6. Japanese  (460.547)
 7. Spanish  (349.444)
 8. Russian  (323.055)
 9. Portuguese  (194.554)
 10. Swedish  (124.109)
 11. Italian  (122.224)
 12. Danish  (68.095)
 13. Finnish  (62.838)
 14. Norwegian  (57.641)
 15. Dutch  (48.770)
 16. Polish  (35.009)
 17. Czech  (21.567)
 18. Ukrainian  (13.526)
 19. Undetermined  (13.392)
 20. Romanian  (13.307)
 21. Turkish  (12.630)
 22. Hungarian  (10.355)
 23. Indonesian  (6.379)
 24. Greek  (5.778)
 25. Hebrew  (4.348)
 26. Vietnamese  (3.220)
 27. Lithuanian  (1.438)
 28. Persian  (1.293)
 29. Arabic  (1.286)
 30. Catalan  (1.158)
 31. Icelandic  (197)
 32. Croatian  (196)
 33. Afrikaans  (191)
 34. Slovak  (116)
 35. Latin  (67)
 36. Serbo-Croatian  (23)
 37. Slovenian  (21)
 38. Romany  (8)
 39. Basque  (3)
 40. Malay  (2)
 41. Maori  (2)
 42. Thai  (2)
 43. Welsh  (1)
 44. Albanian  (1)
 45. Hindi  (1)
 46. Germanic (Other)  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. Fraeijs De Veubeke, Baudouin
 3. U.S. Nuclear Regulatory Commission
 4. Luckenbach Reiner
 5. Besson, Jacques

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...