skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 458  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Studies of sex determination and sex production in Hydatina senta
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies of sex determination and sex production in Hydatina senta

Whitney, David Day

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinvigorating produced by cross fertilization in Hydatina senta

Whitney, David

Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, 1914, Vol.11(1), pp.136-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4615 ; E-ISSN: 1432-1874 ; DOI: 10.1007/BF01704300

Toàn văn sẵn có

3
THE PRODUCTION OF MALES AND FEMALES CONTROLLED BY FOOD CONDITIONS IN THE ENGLISH HYDATINA SENTA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PRODUCTION OF MALES AND FEMALES CONTROLLED BY FOOD CONDITIONS IN THE ENGLISH HYDATINA SENTA

Whitney, David D.

The Biological Bulletin, 07/1915, Vol.29(1), pp.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3185 ; E-ISSN: 1939-8697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1536258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
THE TRANSFORMATION OF BRACHIONUS PALA INTO BRACHIONUS AMPHICEROS BY SODIUM SILICATE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRANSFORMATION OF BRACHIONUS PALA INTO BRACHIONUS AMPHICEROS BY SODIUM SILICATE

Whitney, David D.

The Biological Bulletin, 08/1916, Vol.31(2), pp.113-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3185 ; E-ISSN: 1939-8697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1536360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
THE INDIVIDUALITY OF THE GERM-NUCLEI DURING THE CLEAVAGE OF THE FERTILIZED EGG OF THE ROTIFER, ASPLANCHNA INTERMEDIA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INDIVIDUALITY OF THE GERM-NUCLEI DURING THE CLEAVAGE OF THE FERTILIZED EGG OF THE ROTIFER, ASPLANCHNA INTERMEDIA

Wiggenhorn, Barbara ; Whitney, David D.

The Biological Bulletin, 06/1925, Vol.48(6), pp.402-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3185 ; E-ISSN: 1939-8697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1536551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male Production in Crowded and Uncrowded Cultures of the Rotifer Hydatina senta

Whitney, David D.

Physiological Zoology, 01 April 1929, Vol.2(2), pp.269-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031935X ; DOI: 10.1086/physzool.2.2.30151357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The standardization and assay of heparin by the toluidine blue and azure a reactions

Copley, Alfred L ; Whitney, David V

The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 1943, Vol.28(6), pp.762-770 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2143 ; E-ISSN: 1532-6543

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The standardization and assay of heparin by the toluidine blue and azure a reactions

Copley, Alfred L ; Whitney, David V

The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 1944, Vol.29(1), pp.117-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2143 ; E-ISSN: 1532-6543

Toàn văn sẵn có

9
Family Treasures
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Treasures

Hutt, F. B. ; Whitney, David D.

The American Journal of Psychology, 01/1944, Vol.57(1), p.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1416873

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cap screw

Whitney David B

Toàn văn sẵn có

11
Family skeletons
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family skeletons

Whitney, David Day

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydraulic brake master cylinder reservoir float switch

Whitney David M

Toàn văn sẵn có

13
The effects of ion hydration in solvent extraction and ion exchange
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of ion hydration in solvent extraction and ion exchange

Whitney, David Clay; University of California, Berkeley

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EXTRACTION OF ACIDS BY BASIC ORGANIC SOLVENTS I. TRIBUTYL PHOSPHATE-HCIO4 and TRIBUTYL PHOSPHATE-HReO^

Whitney, David C. ; Diamond, Richard M.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EFFECTS OF ION HYDRATION IN SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE

Whitney, David C.

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching device

Whitney David C

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKUSTISCHE VERZOEGERUNGSLEITUNG

Whitney, David J., Amherst ; Nepveu, Raymond A., Londonderry ; Gerlach, Walter W., Westford, Mass

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTOURED ULTRASONIC DELAY LINE

Whitney, David J ; Nepveu, Raymond R ; Gerlach, Walter W

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTOURED ULTRASONIC DELAY LINE

Whitney, David J ; Nepveu, Raymond R ; Gerlach, Walter W

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for the determination of chlorophyll a in samples containing degradation products1

Whitney, David E. ; Darley, W. Marshall

Limnology and Oceanography, January 1979, Vol.24(1), pp.183-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3590 ; E-ISSN: 1939-5590 ; DOI: 10.4319/lo.1979.24.1.0183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 458  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (156)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (19)
 2. 1979đến1991  (20)
 3. 1992đến2000  (74)
 4. 2001đến2010  (142)
 5. Sau 2010  (200)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (417)
 2. German  (48)
 3. French  (44)
 4. Finnish  (6)
 5. Chinese  (5)
 6. Spanish  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Whitney; David
 2. Whitney, D
 3. Whitney, David J.
 4. Crabtree Donald
 5. Whitney David E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...