skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine - Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine - Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine

LI ; Jing ; XIE ; Zheng ; ; ; miao ; ZHU ; Yong ; ; ; guan ; Ravi ; Naidu ; LI;Jing;XIE;Zheng-miao;ZHU;Yong-guan;Ravi;Naidu

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2005, Vol.17(6), pp.881-885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of molecular techniques to characterize the microbial communities in contaminated soil and water

Seidu Malik ; Michael Beer ; Mallavarapu Megharaj ; Ravi Naidu

Environment International, 01 February 2008, Vol.34(2), pp.265-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORMULATIONS À LIBÉRATION PROLONGÉE D'UN ANTIBIOTIQUE MACROLIDE
EXTENDED RELEASE FORMULATIONS OF MACROLIDE ANTIBIOTIC

Yande, Vikas ; Kulkarni, Shailesh ; Alana, Imran ; Nimbalkar, Srinivas ; Peddi, Ravi, Naidu ; Meenakshisunderam, Sivakumaran

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerance Of Heavy Metals By Gram Positive Soil Bacteria

I. V. N. Rathnayake ; Mallavarapu Megharaj ; Nanthi Bolan ; Ravi Naidu

DOI: 10.5281/zenodo.1071334 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1071333

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerance Of Heavy Metals By Gram Positive Soil Bacteria

I. V. N. Rathnayake ; Mallavarapu Megharaj ; Nanthi Bolan ; Ravi Naidu

DOI: 10.5281/zenodo.1071333 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1071334

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic in the environment--risks and management strategies.(Editorial)

Naidu, Ravi ; Bhattacharya, Prosun

Environmental Geochemistry and Health, April, 2009, Vol.31(2), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption and bioavailability of arsenic in selected Bangladesh soils.(Report)

Naidu, Ravi ; Smith, Euan ; Imamul Huq, S. M. ; Owens, Gary

Environmental Geochemistry and Health, April, 2009, Vol.31(2), p.61(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finger printing of mixed contaminants from former manufactured gas plant (MGP) site soils: Implications to bioremediation

Palanisami Thavamani ; Mallavarapu Megharaj ; G.S.R. Krishnamurti ; Ross Mcfarland ; Ravi Naidu

Environment International, 01 January 2011, Vol.37(1), pp.184-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIAIRES ET PROCEDES POUR LA PREPARATION D'ACIDE 4-(ACETYLAMINO)-3-[(4-CHLORO-PHENYL)THIO]-2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIQUE
INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4-(ACETYLAMINO))-3-[(4-CHLORO-PHENYL)THIO]-2-METHYL-L1-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMÉDIAIRES ET PROCÉDÉS POUR LA PRÉPARATION D'ACIDE 4-(ACÉTYLAMINO)-3-[(4-CHLORO-PHÉNYL)THIO]-2-MÉTHYL-1H-INDOLE-1-ACÉTIQUE
INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4- (ACETYLAMINO) ) -3- [ (4-CHLORO-PHENYL) THIO] -2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmaceutical Process and Intermediates 714

Ainge Debra ; Merifield Eric ; Thomson Colin ; Butters Michael ; Ramakrishnan Ravi ; Rayapati Ravi Naidu ; Sharma Parhalad Ray

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmaceutical process and intermediates

Ainge, Debra ; Merifield, Eric ; Thomson, Colin ; Butters, Michael ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel phytosynthesis of nanoparticles using Indigeneous Australian Plants

N V K V Prasad Tollamadugu ; S R Venkata Kambala ; Benjamin Convery ; Ravi Naidu

DOI: 10.1038/npre.2011.6307.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIARIOS Y PROCESO DE PREPARACION DE 4-(ACETILAMINO)-3-[(4-CLORO-FENIL)TIO]-2-METIL-1H-INDOL-1-ACETICO

Ainge, Debra ; Merifield, Eric ; Thomson, Colin ; Butters, Michael ; Sharma, Parhalad Ray ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation approaches for organic pollutants: A critical perspective

Mallavarapu Megharaj ; Balasubramanian Ramakrishnan ; Kadiyala Venkateswarlu ; Nambrattil Sethunathan ; Ravi Naidu

Environment International, 01 November 2011, Vol.37(8), pp.1362-1375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIARIOS Y PROCESOS PARA PREPARAR EL ACIDO 4-(ACETILAMINO)-3-[(4-CLOROFENIL)TIO]-2-METIL-1H-INDOL-1-ACETICO.
INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4- (ACETYLAMINO) ) -3- [ (4-CHLORO-PHENYL) THIO] -2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Michael Butters ; Debra Ainge ; Colin Thomson ; Eric Merifield ; Ravi Ramakrishnan ; Ravi Naidu Rayapati ; Parhald Ray Sharma

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediates and processes for the preparation of 4- (acetylamino) ) -3- [ (4-chloro-phenyl) thio] -2-methyl-1H-indole-1-acetic acid

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4- (ACETYLAMINO) ) -3- [ (4-CHLORO-PHENYL) THIO] -2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4-(ACETYLAMINO))-3-[(4-CHLORO-PHENYL)THIO]-2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge Debra ; Butters Michael ; Merifield Eric ; Ramakrishnan Ravi ; Rayapati Ravi Naidu ; Sharma Parhalad Ray ; Thomson Colin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2011  (12)
 3. 2012đến2013  (13)
 4. 2014đến2016  (17)
 5. Sau 2016  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (51)
 2. French  (6)
 3. Chinese  (4)
 4. Spanish  (3)
 5. German  (2)
 6. Portuguese  (1)
 7. Russian  (1)
 8. Korean  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ravi Naidu
 2. Naidu, Ravi
 3. Merifield, Eric
 4. Sharma, Parhalad Ray
 5. Thomson, Colin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...