skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bố cục vườn công viên

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ--

H. : Xây dựng, 1980 - (712.5 NG-T 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Risk Behavior of Women in Entertainment Services, Vietnam.(Author abstract)

Thuy, Nguyen Thi Thanh ; Landan, Christina P. ; Hoan, Nguyen Xuan ; Barclay, John ; Khiem, Ha Ba

AIDS and Behavior, March, 2000, Vol.4(1), p.93(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990 : Đề tài NCKH. CB.01.30

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Bùi Hà Nam; Nguyễn Thiết Sơn; Đinh Công Tuấn

H. : ĐHKHXH & NV, 2002 - (327 NG-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US - Russian Positions on the Chechnya Problem

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Eropean Studies Review. 2003, N0 3

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US-Russian relations with regard to arms control and disarmament

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Review of America Today. 2003, N0 1

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập bài giảng Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2006 - (327.73 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoa Kỳ với quá trình kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh Luận án TS Lịch sử 62 22 50 05

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐHKHXH & NV; 2006

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoa Kỳ với quá trình kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh : Luận án TS. Lịch sử: 62.22.50.05

Nguyễn Thị Thanh Thủy--; Nguyễn Quốc Hùng Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2006 - (973 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nước Mỹ Latinh Tập bài giảng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2007 - (918 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

10
Effect of fermentation by amylolytic lactic acid bacteria, in process combinations, on characteristics of rice/soybean slurries: A new method for preparing high energy density complementary foods for young children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of fermentation by amylolytic lactic acid bacteria, in process combinations, on characteristics of rice/soybean slurries: A new method for preparing high energy density complementary foods for young children

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Loiseau, Gérard ; Icard-Vernière, Christèle ; Rochette, Isabelle ; Trèche, Serge ; Guyot, Jean-Pierre

Food Chemistry, 1/2007, Vol.100(2), pp.623-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03088146 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.09.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Effect of high pressure homogenisation on the capacity of Lactobacillus plantarum A6 to ferment rice/soybean slurries to prepare high energy density complementary food
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of high pressure homogenisation on the capacity of Lactobacillus plantarum A6 to ferment rice/soybean slurries to prepare high energy density complementary food

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Guyot, Jean-Pierre ; Icard-Vernière, Christèle ; Rochette, Isabelle ; Loiseau, Gérard

Food Chemistry, 1/2007, Vol.102(4), pp.1288-1295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03088146 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.07.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng công nghệ thông tin để đánh giá và xây dựng phần mềm kiểm tra hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan phần Hóa cơ sở góp phần nâng cao năng lực tự học của học sinh chuyên hóa : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Nguyễn Thị Thanh Thủy--; Đặng Thị Oanh người hướng dẫn

H. : Khoa Sư phạm, 2008 - (540.71 NG-T 2008)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Services quality in a Turkish pension Company

Nguyen, Thi Ngoc Dung ; Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Aygen, Ferzan Kanat; Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam Luận văn ThS Luật 60 38 60

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Khoa Luật; 2009

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

) = So sánh các giới từ đồng nghĩa "Zi" "Cong" "Da" trong tiếng Hán hiện đại (Vận dụng vào dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nguyễn Thị Thanh Thúy1; người hướng dẫn4

ĐHNN , 2009 - (495.182 NG-T 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Nguyễn Thị Thanh Thúy; Nguyễn Bá Diến người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2009 - (341.4 NG-T 2009)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2007  (8)
 3. 2008đến2010  (18)
 4. 2011đến2014  (19)
 5. Sau 2014  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (62)
 2. English  (13)
 3. Undetermined  (5)
 4. Chinese  (3)
 5. Japanese  (2)
 6. Russian  (1)
 7. French  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...