skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.085  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNITED STATES

Guitéras, F. ; Monttzambert, I. G. ; Shaughnessey, Elzear ; Pelletiér, Wm. P. ; Troth, John ; Avery, Wm. ; Binney, H. Goodwin ; Mackaye, Walter ; Wyman, E. W. ; Reynolds, J. T. ; Kennedy, S. P. ; Sawtelle, U. ; Wise, F. W. ; Devan, Frank W. ; Veale, Frank W. ; Carter, Frank W. ; Ryley, Frank W. ; Ryley, Frank W. ; Wyman, Frank W.

Abstract of Sanitary Reports, 16 September 1892, Vol.7(38), pp.493-508

ISSN: 23276274 ; E-ISSN: 23276266

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEATING AND VENTILATING MODERN SCHOOL BUILDINGS

Kennedy, S. S.

The Public Health Journal, 1 December 1913, Vol.4(12), pp.661-664

ISSN: 03192660 ; E-ISSN: 22927034

Toàn văn sẵn có

3
Winning the public
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winning the public

Kennedy, S. M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the approximate estimation of the critical constants of unassociated substances

Ferguson, Allan ; Kennedy, S. J.

Transactions of the Faraday Society, 1935, Vol.31, pp.1000-1003

ISSN: 0014-7672 ; DOI: 10.1039/TF9353101000

Toàn văn sẵn có

5
On the approximate estimation of the critical constants of unassociated substances
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the approximate estimation of the critical constants of unassociated substances

Ferguson, Allan ; Kennedy, S. J.

Transactions of the Faraday Society, 1935, Vol.31, p.1000

ISSN: 0014-7672 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/tf9353101000

Toàn văn sẵn có

6
Free and total surface energies and related quantities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free and total surface energies and related quantities

Ferguson, Allan ; Kennedy, S. J.

Transactions of the Faraday Society, 1936, Vol.32, p.1474

ISSN: 0014-7672 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/tf9363201474

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free and total surface energies and related quantities

Ferguson, Allan ; Kennedy, S. J.

Transactions of the Faraday Society, 1936, Vol.32, pp.1474-1481

ISSN: 0014-7672 ; DOI: 10.1039/TF9363201474

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madam Chairman

Kennedy, S. L.

The American Journal of Nursing, 1 April 1936, Vol.36(4), pp.355-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3412142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madam Secretary

Kennedy, S. L.

The American Journal of Nursing, 1 June 1936, Vol.36(6), pp.563-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; DOI: 10.2307/3412304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Being a Good Member

Kennedy, S. L.

The American Journal of Nursing, 1 September 1936, Vol.36(9), pp.917-919 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry Statistics in Marketing Management

Kennedy, S. J.

Journal of the American Statistical Association, 1 December 1936, Vol.31(196), pp.702-707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01621459 ; DOI: 10.2307/2278667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Textile Industry: Economic and Social Problems. (Book Review)

Kennedy, S. J.

The American Economic Review, 1 June 1938, Vol.28(2), pp.355-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical Integration in the Textile Industries (Book Review)

Kennedy, S. J.

The American Economic Review, 1 December 1938, Vol.28(4), pp.787-788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN EVALUATION OF ARMY SUMMER UNIFORM FABRICS

KENNEDY, S. J ; WINSTON, G ; MONEGO, C. J; QUARTERMASTER CORPS WASHINGTON DC

Accession Number: AD0033979 ; Report Number: TS-71

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN EVALUATION OF ARMY SUMMER UNIFORM FABRICS

KENNEDY, S. J. ; WINSTON, G. ; MONEGO, C. J.; US Dept of the Army; QUARTERMASTER CORPS WASHINGTON DC

DOI: 10.21236/AD0033979

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Persistence of Crystal Axes in a Thermal Transformation

Kennedy, S. W. ; Ubbelohde, A. R. ; Woodward, I.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 22 September 1953, Vol.219(1138), pp.303-311

ISSN: 00804630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry and Chemical Technology of Cotton (Book Review)

Kennedy, S. J.

Science, 20 January 1956, Vol.123(3186), pp.109-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Organization of British Central Government 1914-1956 (Book Review)

Kennedy, S. M.

The Southwestern Social Science Quarterly, 1 September 1958, Vol.39(2), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02761742 ; E-ISSN: 23759518

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Factors in the Choice of Treatment of Carcinoma of the Breast

Miller, B., E. ; Kennedy, S., C.

Annals of Surgery, 1959, Vol.150(6), pp.993-999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Kinetics of phase growth in the structure change in silver nitrate crystals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of phase growth in the structure change in silver nitrate crystals

Kennedy, S. W. ; Schultz, P. K.

Transactions of the Faraday Society, 1963, Vol.59, p.156

ISSN: 0014-7672 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/tf9635900156

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.085  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (27)
 2. 1970đến1982  (78)
 3. 1983đến1994  (161)
 4. 1995đến2007  (462)
 5. Sau 2007  (357)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.034)
 2. French  (5)
 3. German  (5)
 4. Chinese  (2)
 5. Portuguese  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, S.
 2. Kennedy
 3. Kennedy, S.H.
 4. Kennedy, S.M.
 5. Kennedy, Sh

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Female
 4. Animals
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...