skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 500  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Colonies and dependencies. Part I - India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonies and dependencies. Part I - India

Cotton, James Sutherland; Payne, E. J

Toàn văn sẵn có

2
Colonies and dependencies: India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonies and dependencies: India

Cotton, James Sutherland; Payne, E. J

Toàn văn sẵn có

3
Colonies and dependencies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonies and dependencies

Payne, Edward John ; Cotton, James Sutherland

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Mountstuart Elphinstone, and the making of south-western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mountstuart Elphinstone, and the making of south-western India

Cotton, James Sutherland

Toàn văn sẵn có

5
Mountstuart Elphinstone
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mountstuart Elphinstone

Cotton, James Sutherland; Elphinstone, Mountstuart

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Reviews of Books
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books

Cotton, James S.

The English Historical Review, 1906, Vol.XXI(LXXXII), pp.384-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehr/XXI.LXXXII.384

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bengal in 1756-1757 (Book Review)

Cotton, James S.

The English Historical Review, 1 April 1906, Vol.21(82), pp.384-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

8
Imperial gazetteer of India ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial gazetteer of India ..

Meyer, William Stevenson (Sir) ; Cotton, James Sutherland (Sir) ; Great Britain

v.22

Other Identifier: 39002022149190 ; Other Identifier: 39002030832845 ; Other Identifier: 39002030832837 ; Other Identifier: 39002030832829 ; Other Identifier: 39002030832811 ; Other Identifier: 39002030832803 ; Other Identifier: 39002030832795 ; Other Identifier: 39002030832787 ; Other Identifier: 39002030832779 ; Other Identifier: 39002030832761 ; Other Identifier: 39002030832753 ; Other Identifier: 39002030832746 ; Other Identifier: 39002030832738 ; Other Identifier: 39002024313109 ; Other Identifier: 39002005162095 ; Other Identifier: 39002030832720 ; Other Identifier: 39002030832712 ; Other Identifier: 39002030832704 ; Other Identifier: 39002030832696 ; Other Identifier: 39002030832688 ; Other Identifier: 39002024313117 ; Other Identifier: 39002030832670 ; Other Identifier: 39002030832662 ; Other Identifier: 39002030832654 ; Other Identifier: 39002030832647 ; Other Identifier: 39002030832639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FIFTH WHEEL

Korsmeier, William ; Cotton, James W

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cinquième roue pour véhicules

Cotton James Wesley ; Korsmeier William Frederick

Toàn văn sẵn có

11
The imperial gazetteer of India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The imperial gazetteer of India

Meyer, William Stevenson (Sir) ; Burn, Richard (Sir) ; Cotton, James Sutherland (Sir) ; Hunter, William Wilson (Sir) ; Great Britain

v.1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANOMETER

Cotton, James Henry

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dump-car

Burner William L ; Cotton James H ; Booth Augustus D

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automobile-vehicle

Martin Charles C ; Cotton James H

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automobile vehicle

Martin Charles C ; Cotton James H

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dump-car

Burner William L ; Cotton James H

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truck coupling

Cotton James H ; Burner William L

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification of ether and of other volatile substances

Cotton James Henry

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anesthetic

Cotton James Henry

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vent structure for electrolytic condensers and the like

Cotton James Henry

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 500  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (246)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (35)
 2. 1963đến1977  (31)
 3. 1978đến1990  (49)
 4. 1991đến2004  (134)
 5. Sau 2004  (247)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (401)
 2. German  (59)
 3. French  (48)
 4. Chinese  (3)
 5. Spanish  (3)
 6. Arabic  (1)
 7. Finnish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...