skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 230.362  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Philip Augustus awaiting his fleet, illustration from 'Les Grandes Chronqiues de France', 1332-50 (vellum)
Philip Augustus awaiting his fleet, illustration from 'Les Grandes Chronqiues de France', 1332-50 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philip Augustus awaiting his fleet, illustration from 'Les Grandes Chronqiues de France', 1332-50 (vellum)

French School

Toàn văn sẵn có

2
Nau bidrohera itihāsa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nau bidrohera itihāsa

Bhatṭạ̄cāryya, Phanịbhūshanạ

Toàn văn không sẵn có

3
Royal MS 15 E VI, f.207 Miniature of ships besieging Corunna, from 'Poems and Romances' or the 'Talbot Shrewsbury Book', 1444-45 (vellum)
Royal MS 15 E VI, f.207 Miniature of ships besieging Corunna, from 'Poems and Romances' or the 'Talbot Shrewsbury Book', 1444-45 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royal MS 15 E VI, f.207 Miniature of ships besieging Corunna, from 'Poems and Romances' or the 'Talbot Shrewsbury Book', 1444-45 (vellum)

French School

Toàn văn sẵn có

4
Forni Pubblici, 1473 (photo)
Forni Pubblici, 1473 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forni Pubblici, 1473 (photo)

Italian School

Toàn văn sẵn có

5
Crusaders Fleet in front of Constantinople, illustration from 'Passages d'Outremer' by Sebastien Mamerot, 1474-75 (colour litho)
Crusaders Fleet in front of Constantinople, illustration from 'Passages d'Outremer' by Sebastien Mamerot, 1474-75 (colour litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crusaders Fleet in front of Constantinople, illustration from 'Passages d'Outremer' by Sebastien Mamerot, 1474-75 (colour litho)

French School

Toàn văn sẵn có

6
Ms 770/1055 fol.54v Julius Caesar (101-44 BC) Defeating the Bretons, compiled according to Lucanus, Suetonius and Sallust, 1480 (vellum)
Ms 770/1055 fol.54v Julius Caesar (101-44 BC) Defeating the Bretons, compiled according to Lucanus, Suetonius and Sallust, 1480 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms 770/1055 fol.54v Julius Caesar (101-44 BC) Defeating the Bretons, compiled according to Lucanus, Suetonius and Sallust, 1480 (vellum)

French School

Toàn văn sẵn có

7
Royal 20 E. III, fol.186v French fleet attacked at Sluys, from 'Chroniques de France ou de Saint Denis', 1487 (vellum)
Royal 20 E. III, fol.186v French fleet attacked at Sluys, from 'Chroniques de France ou de Saint Denis', 1487 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royal 20 E. III, fol.186v French fleet attacked at Sluys, from 'Chroniques de France ou de Saint Denis', 1487 (vellum)

French School

Toàn văn sẵn có

8
Jacopo Pesaro, Bishop of Paphos, being presented by Pope Alexander VI to Saint Peter, c.1503-06 (oil on canvas)
Jacopo Pesaro, Bishop of Paphos, being presented by Pope Alexander VI to Saint Peter, c.1503-06 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jacopo Pesaro, Bishop of Paphos, being presented by Pope Alexander VI to Saint Peter, c.1503-06 (oil on canvas)

Titian

Toàn văn sẵn có

9
Festival of the Portuguese Fleet, illustration from 'Lettura Nova' by Alem Douro, 1513 (vellum)
Festival of the Portuguese Fleet, illustration from 'Lettura Nova' by Alem Douro, 1513 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Festival of the Portuguese Fleet, illustration from 'Lettura Nova' by Alem Douro, 1513 (vellum)

Portuguese School

Toàn văn sẵn có

10
Ms 764/1139 vol.3 fol.20 A Ship, from 'Les Commentaires de la Guerre Gallique' by Francois Demoulins, 1520 (vellum)
Ms 764/1139 vol.3 fol.20 A Ship, from 'Les Commentaires de la Guerre Gallique' by Francois Demoulins, 1520 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms 764/1139 vol.3 fol.20 A Ship, from 'Les Commentaires de la Guerre Gallique' by Francois Demoulins, 1520 (vellum)

Le Batave, Godefroy

Toàn văn sẵn có

11
Ms 764/1139 vol.3 fol.29 A Naval Battle, from 'Les Commentaires de la Guerre Gallique' by Francois Demoulins, 1520 (vellum)
Ms 764/1139 vol.3 fol.29 A Naval Battle, from 'Les Commentaires de la Guerre Gallique' by Francois Demoulins, 1520 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms 764/1139 vol.3 fol.29 A Naval Battle, from 'Les Commentaires de la Guerre Gallique' by Francois Demoulins, 1520 (vellum)

Le Batave, Godefroy

Toàn văn sẵn có

12
Barbarossa (Khayr ad-Din) (d.1546) 1535 (engraving)
Barbarossa (Khayr ad-Din) (d.1546) 1535 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barbarossa (Khayr ad-Din) (d.1546) 1535 (engraving)

Musi, Agostino

Toàn văn sẵn có

13
Barbarossa (Khayr ad-Din) (d.1546) 1535 (engraving)
Barbarossa (Khayr ad-Din) (d.1546) 1535 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barbarossa (Khayr ad-Din) (d.1546) 1535 (engraving)

Musi, Agostino

Toàn văn sẵn có

14
Admiral Khair-ed-din (c.1465-1546) 1540
Admiral Khair-ed-din (c.1465-1546) 1540
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Admiral Khair-ed-din (c.1465-1546) 1540

Reis Haydar, Nakkep, Called Nigari

Toàn văn sẵn có

15
Malta besieged by the Infidel, from 'Della Architettura Militare', published 1551 (engraving)
Malta besieged by the Infidel, from 'Della Architettura Militare', published 1551 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malta besieged by the Infidel, from 'Della Architettura Militare', published 1551 (engraving)

Marchi, Francesco de

Toàn văn sẵn có

16
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)

Homem, Diego

Toàn văn sẵn có

17
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)

Homem, Diego

Toàn văn sẵn có

18
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)

Homem, Diego

Toàn văn sẵn có

19
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)

Homem, Diego

Toàn văn sẵn có

20
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustration from the 'Queen Mary Atlas', 1558 (pen & ink with w/c on paper)

Homem, Diego

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 230.362  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.110)
 2. 1956đến1970  (755)
 3. 1971đến1985  (7.372)
 4. 1986đến2001  (35.824)
 5. Sau 2001  (174.393)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (193.851)
 2. French  (460)
 3. Korean  (126)
 4. Spanish  (98)
 5. German  (84)
 6. Portuguese  (51)
 7. Chinese  (23)
 8. Russian  (21)
 9. Polish  (13)
 10. Japanese  (9)
 11. Romanian  (6)
 12. Dutch  (5)
 13. Czech  (4)
 14. Turkish  (4)
 15. Serbo-Croatian  (4)
 16. Norwegian  (3)
 17. Hungarian  (2)
 18. Macedonian  (2)
 19. Italian  (2)
 20. Persian  (2)
 21. Danish  (2)
 22. Bengali  (1)
 23. Hindi  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. French School
 3. American School
 4. Italian School
 5. Gillray, James

theo chủ đề:

 1. Navy
 2. Ships
 3. Naval
 4. Ship

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...