skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 854.242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Detail of the decoration and tile band, 1127 (carved brick) (detail of 117442)
Detail of the decoration and tile band, 1127 (carved brick) (detail of 117442)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detail of the decoration and tile band, 1127 (carved brick) (detail of 117442)

Toàn văn sẵn có

2
Detail of the stalactite cornice decoration, 1127 (carved brick) (detail of 117442)
Detail of the stalactite cornice decoration, 1127 (carved brick) (detail of 117442)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detail of the stalactite cornice decoration, 1127 (carved brick) (detail of 117442)

Toàn văn sẵn có

3
Church of the Intercession on the Nerl, by the architects of Bogolyubovo, 1165
Church of the Intercession on the Nerl, by the architects of Bogolyubovo, 1165
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Church of the Intercession on the Nerl, by the architects of Bogolyubovo, 1165

Toàn văn sẵn có

4
Telhis-i resail ir-rümat
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telhis-i resail ir-rümat

Kâni, Mustafa

Toàn văn sẵn có

5
al-Juzʾ al-awwal[-al-rābiʻ] min Tārīkh Khulāṣat al-athar fī aʻyān al-qarn al-ḥādī ʻashar
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

al-Juzʾ al-awwal[-al-rābiʻ] min Tārīkh Khulāṣat al-athar fī aʻyān al-qarn al-ḥādī ʻashar

Muḥibbī, Muḥammad Amīn Ibn Faḍl Allāh

v.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Sülvan-ı muta'
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sülvan-ı muta'

Ibn Ẓafar, Muḥammad Ibn ʻabd Allāh

Toàn văn sẵn có

7
Kurun-i vustada akvam-i Arap ne raddelere kadar ulum-i tabʻiyeyi ilerilettiklerine dair Mösyö Pose'nin gayet-i müfid ve muhtasar olarak teʼlif eylediği kitaptan bazı fıkraların tercümesidir
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurun-i vustada akvam-i Arap ne raddelere kadar ulum-i tabʻiyeyi ilerilettiklerine dair Mösyö Pose'nin gayet-i müfid ve muhtasar olarak teʼlif eylediği kitaptan bazı fıkraların tercümesidir

Pouchet, F.-A; Hüseyin Efendi (Doktor Kolağası)

Toàn văn sẵn có

8
Kırımizade mecmuası
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kırımizade mecmuası

Reşit, Kırımizade Ahmet

Toàn văn sẵn có

9
Dīnāmīsm-i kanūnī-i inqilāb-i jahānī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dīnāmīsm-i kanūnī-i inqilāb-i jahānī

Toàn văn không sẵn có

10
Jang-i sāzish va yak nāmah va yak shiʻr.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jang-i sāzish va yak nāmah va yak shiʻr.

Shuʻāʻīyān, M

Toàn văn không sẵn có

11
Jang-i sāzish dar Filistīn sāzish-i dawlatʹhā-yi ʻArab bā impiriyālīsm va Sạhyūnīsm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jang-i sāzish dar Filistīn sāzish-i dawlatʹhā-yi ʻArab bā impiriyālīsm va Sạhyūnīsm

Shuʻāʻīyān, M

Toàn văn không sẵn có

12
Zụhūr-i impirīyālīsm-i Īrān dar mantiqah va tahḷīlī bar ravābit-̣i Īrān va ʻirāq bā muqaddimah va muvʼakharah-ʼi bar chāp-i sivvum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zụhūr-i impirīyālīsm-i Īrān dar mantiqah va tahḷīlī bar ravābit-̣i Īrān va ʻirāq bā muqaddimah va muvʼakharah-ʼi bar chāp-i sivvum.

Sāzmān-I Mujāhidīn-I Khalq (Iran)

Toàn văn không sẵn có

13
Azimmah Afghānistān, aw, Mukawwin al-dalīl lil-ʻālam al-Islāmī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Azimmah Afghānistān, aw, Mukawwin al-dalīl lil-ʻālam al-Islāmī

Ulfat, ʻazīz Al-Rahṃān

Toàn văn không sẵn có

14
Buhṛān-i Af{u0067}h̲ānistān, yā, Islāmī dunyā ke rahsnumā banāne vāle
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buhṛān-i Af{u0067}h̲ānistān, yā, Islāmī dunyā ke rahsnumā banāne vāle

Ulfat, ʻazīz Al-Rahṃān

Toàn văn không sẵn có

15
Uktubr va zịdd-i Uktubr naqd va nazạrī bar dīdgahʼha-yi chapʹgarāʼha va chapʹnamāʼha dar bārah-ʼi Dawrān-i tarīkhī va rāh-i rushd-i ghayr-i sarmayahʹdārī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uktubr va zịdd-i Uktubr naqd va nazạrī bar dīdgahʼha-yi chapʹgarāʼha va chapʹnamāʼha dar bārah-ʼi Dawrān-i tarīkhī va rāh-i rushd-i ghayr-i sarmayahʹdārī

Mihrgān, Hạydar

Toàn văn không sẵn có

16
Sīyasat-i kishāvarzī barā-yi Jahān-i Sivvum dar rāh-i rushd-i ghayr-i sarmāyāhʹdārī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sīyasat-i kishāvarzī barā-yi Jahān-i Sivvum dar rāh-i rushd-i ghayr-i sarmāyāhʹdārī

Pūrkarīm, Hūshang

Toàn văn không sẵn có

17
Samtgīrī-i Susīyālīsti tiʼurī va pirātīk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samtgīrī-i Susīyālīsti tiʼurī va pirātīk

Sāzmān-I Fidāʼīyān-I Khalq (Aks̲arīyat)

Toàn văn không sẵn có

18
Detail of the decoration in the Mausoleum of Usto-Ali, Timurid period, c.1404-05 (photo)
Detail of the decoration in the Mausoleum of Usto-Ali, Timurid period, c.1404-05 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detail of the decoration in the Mausoleum of Usto-Ali, Timurid period, c.1404-05 (photo)

Toàn văn sẵn có

19
Portrait of Margaret of Austria, c.1490 (oil on oak panel)
Portrait of Margaret of Austria, c.1490 (oil on oak panel)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of Margaret of Austria, c.1490 (oil on oak panel)

Master of Moulins

Toàn văn sẵn có

20
The triumphal arrival of Charles V, Holy Roman Emperor, in Bruges, 1515 (woodcut)
The triumphal arrival of Charles V, Holy Roman Emperor, in Bruges, 1515 (woodcut)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The triumphal arrival of Charles V, Holy Roman Emperor, in Bruges, 1515 (woodcut)

Anglo-French School

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 854.242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.280)
 2. 1957đến1972  (4.941)
 3. 1973đến1988  (100.565)
 4. 1989đến2005  (253.050)
 5. Sau 2005  (487.995)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (730.732)
 2. French  (11.643)
 3. Spanish  (6.409)
 4. German  (5.886)
 5. Portuguese  (3.142)
 6. Undetermined  (2.426)
 7. Chinese  (1.541)
 8. Russian  (1.347)
 9. Italian  (1.173)
 10. Japanese  (1.126)
 11. Arabic  (906)
 12. Czech  (883)
 13. Dutch  (862)
 14. Polish  (809)
 15. Danish  (794)
 16. Norwegian  (680)
 17. Korean  (636)
 18. Turkish  (353)
 19. Hungarian  (249)
 20. Romanian  (166)
 21. Finnish  (132)
 22. Slovak  (110)
 23. Greek  (103)
 24. Lithuanian  (84)
 25. Hebrew  (84)
 26. Ukrainian  (83)
 27. Persian  (52)
 28. Urdu  (38)
 29. Thai  (33)
 30. Icelandic  (14)
 31. Serbo-Croatian  (12)
 32. Bengali  (10)
 33. Malay  (9)
 34. Hindi  (9)
 35. Vietnamese  (7)
 36. Latin  (6)
 37. Gujarati  (5)
 38. Armenian  (4)
 39. Macedonian  (3)
 40. Maori  (2)
 41. Georgian  (2)
 42. Welsh  (1)
 43. Turkish Ottoman (1500 - 1928)  (1)
 44. Syriac  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Russian School
 3. English School
 4. French School
 5. Takahashi, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...