skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa Chủ đề: Twentieth Century xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism

Chrisman, Laura

ISBN: 9780719058271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Wrestling with the Muse Dudley Randall and the Broadside Press
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wrestling with the Muse Dudley Randall and the Broadside Press

Melba Joyce Boyd

E-ISBN 0231130260 ; E-ISBN 9780231130264

Toàn văn sẵn có

3
The new aestheticism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new aestheticism

Malpas, Simon ; Joughin, John J.

ISBN: 9780719061387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
R.S. Thomas: Identity, environment, deity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.S. Thomas: Identity, environment, deity

Morgan, Christopher

ISBN: 9781526137616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The shape of the signifier 1967 to the end of history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of the signifier 1967 to the end of history.

Michaels, Walter Benn

E-ISBN 0691118728 ; E-ISBN 9780691126180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Rohinton Mistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rohinton Mistry

Morey, Peter

ISBN: 9780719067143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Fables of representation essays.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fables of representation essays.

Hoover, Paul

E-ISBN 047209856X ; E-ISBN 0472068563 ; E-ISBN 9780472098569 ; E-ISBN 9780472068562

Toàn văn sẵn có

8
The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.

Darryl Dickson-Carr

E-ISBN 0231124724 ; E-ISBN 9780231124720

Toàn văn sẵn có

9
Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde War, Civilization, Modernity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde War, Civilization, Modernity

Christine Froula

E-ISBN 0231134444 ; E-ISBN 0231134452 ; E-ISBN 9780231134453 ; E-ISBN 9780231134446 ; E-ISBN 9780231013445

Toàn văn sẵn có

10
America's asia Racial form and american literature, 1893-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's asia Racial form and american literature, 1893-1945

Lye, Colleen

E-ISBN 0691114188 ; E-ISBN 0691114196 ; E-ISBN 1400826438 ; E-ISBN 9780691114194

Toàn văn sẵn có

11
On nineteen eighty-four orwell and our future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On nineteen eighty-four orwell and our future

Geason, Abbott

E-ISBN 0691113602 ; E-ISBN 0691113610 ; E-ISBN 1400826640 ; E-ISBN 9780691158129 ; E-ISBN 9780691133171

Toàn văn sẵn có

12
The contemporary british novel.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contemporary british novel.

Acheson,James

E-ISBN 0748618945 ; E-ISBN 0748618953 ; E-ISBN 9780748618941 ; E-ISBN 9780748626243

Toàn văn sẵn có

13
Utopia in performance finding hope at the theater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia in performance finding hope at the theater.

Jill Dolan

E-ISBN 0472099078 ; E-ISBN 0472069071 ; E-ISBN 0472025570 ; E-ISBN 9780472099078 ; E-ISBN 9780472069071 ; E-ISBN 9780472025572

Toàn văn sẵn có

14
Fractured borders reading women's cancer literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractured borders reading women's cancer literature.

Deshazer, Mary K

E-ISBN 0472099094 ; E-ISBN 0472069098 ; E-ISBN 978472099092 ; E-ISBN 9780472069095

Toàn văn sẵn có

15
Love, Amy The Selected Letters of Amy Clampitt.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love, Amy The Selected Letters of Amy Clampitt.

Willard Spiegelman

E-ISBN 0231132867 ; E-ISBN 9780231132879

Toàn văn sẵn có

16
Arthur Miller's America theater and culture in a time of change.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthur Miller's America theater and culture in a time of change.

E-ISBN 0472024388 ; E-ISBN 0472114107 ; E-ISBN 9780472024384 ; E-ISBN 9780472031559

Toàn văn sẵn có

17
Gypsies and the British Imagination, 1807-1930.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gypsies and the British Imagination, 1807-1930.

Deborah Epstein Nord

E-ISBN 0231137044 ; E-ISBN 0231137052 ; E-ISBN 9780231137041 ; E-ISBN 9780231137058

Toàn văn sẵn có

18
Speaking in tongues language at play in the theatre.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speaking in tongues language at play in the theatre.

Marvin Carlson

E-ISBN 0472115472 ; E-ISBN 0472026550 ; E-ISBN 9780472115471 ; E-ISBN 9780472033928 ; E-ISBN 9780472026555

Toàn văn sẵn có

19
The Columbia Guide to American Indian Literatures of the United States Since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to American Indian Literatures of the United States Since 1945

Eric Cheyfitz

E-ISBN 0231117647 ; E-ISBN 9780231117647 ; E-ISBN 9780231511025

Toàn văn sẵn có

20
T. S. Eliot
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

T. S. Eliot

Maccabe, Colin

E-ISBN 0746309376 ; E-ISBN 0746310544 ; E-ISBN 9780746309377 ; E-ISBN 9781786946386

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (3)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brater, Enoch
 2. Chrisman, Laura
 3. Mwangi, Evan
 4. Hoover, Paul
 5. Dickson-Carr, Darryl

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...