skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mass Communication in Israel: Nationalism, Globalization, and Segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass Communication in Israel: Nationalism, Globalization, and Segmentation

Soffer, Oren ; Yalon, Judith

ISBN10: 1782384510 ; ISBN13: 9781782384519 ; E-ISBN10: 1782384529 ; E-ISBN13: 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. JSTOR Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Soffer, O.
  2. Oren Soffer
  3. Soffer, Oren
  4. Yalon, Judith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...