skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Tác giả/ người sáng tác: Blanc, Pierre xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jordanie : une géopolitique de l’irrigation

Blanc, Pierre

Méditerranée, 30 November 2012, pp.17-25

ISSN: 0025-8296 ; E-ISSN: 1760-8538 ; DOI: 10.4000/mediterranee.6426

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blanc, Pierre
  2. Blanc, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...