skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25.567  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monthly Retrospect of Politics

The Belfast Monthly Magazine, 31 July 1811, Vol.7(36), pp.66-75

ISSN: 17581605

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monthly Retrospect of Politics

The Belfast Monthly Magazine, 30 September 1813, Vol.11(62), pp.244-255

ISSN: 17581605

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monthly Retrospect of Politics

K.

The Belfast Monthly Magazine, 30 April 1814, Vol.12(69), pp.325-346

ISSN: 17581605 ; DOI: 10.2307/30075458

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parliamentary Reform: Letters from Major John Cartwright to the Rev. Christopher Wyvill

Cartwright, John

The Belfast Monthly Magazine, 30 June 1814, Vol.12(71), pp.477-490

ISSN: 17581605 ; DOI: 10.2307/30074887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monthly Retrospect of Politics

K.

The Belfast Monthly Magazine, 31 July 1814, Vol.13(72), pp.77-92

ISSN: 17581605 ; DOI: 10.2307/30075363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Present State of Ireland

Z.

The Belfast Magazine and Literary Journal, 1 February 1825, Vol.1(1), pp.20-42

ISSN: 1757045X ; DOI: 10.2307/20495495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notice of a Visit to the Cavern Temples of Adjunta in the East-Indies

Alexander, James Edw.

Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1 January 1829, Vol.2(1), pp.362-370

ISSN: 09504737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provincial Medical & Surgical Journal

Provincial Medical and Surgical Journal (1840-1842), 26 June 1841, Vol.2(39), pp.250-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20419953

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings at the Annual Meeting, December 19, 1845

Transactions of the American Art-Union, 1 January 1845, Issue, pp.3-29

ISSN: 21526141

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology And Ethnology

The British Medical Journal, 6 May 1865, Vol.1(227), pp.462-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071447

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROFICIENCY IN BRANCHES NOT ESSENTIAL TO THE STUDY OF THE HIGHER BRANCHES AS A CONDITION OF PROMOTION

Brown, A.

The Connecticut School Journal, 1 November 1871, Vol.1(11), pp.387-393

ISSN: 2578157X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Position of the Jews in America. Second Article

Gottheil, Gustav

The North American Review, 1 July 1878, Vol.127(263), pp.81-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00292397

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Empire of the Discontented

The North American Review, 1 February 1879, Vol.128(267), pp.174-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00292397

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

England's Hereditary Republic

Blandford

The North American Review, 1 November 1881, Vol.133(300), pp.447-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00292397

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Aspects of Democracy in England

Dicey, A. V.

The North American Review, 1 October 1883, Vol.137(323), pp.317-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00292397

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Teaching History

Baldwin, James

Educational Weekly, 25 July 1885, Vol.5(2), pp.4-5

ISSN: 24753262

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and the Solid South

Clay, Cassius M.

The North American Review, 1 February 1886, Vol.142(351), pp.134-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00292397

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The O'Connell Papers. Part XXII

The Irish Monthly, 1 March 1886, Vol.14(153), pp.166-170

ISSN: 20092113

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gladstone

Badeau, Adam

The North American Review, 1 June 1886, Vol.142(355), pp.587-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00292397

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ely's Labor Movement in America

N. M. B.

Science, 15 October 1886, Vol.8(193), pp.353-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25.567  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19.345)
 2. Toàn văn trực tuyến (24.619)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (3.059)
 2. 1959đến1972  (2.850)
 3. 1973đến1986  (4.244)
 4. 1987đến2001  (7.683)
 5. Sau 2001  (7.711)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (25.542)
 2. Bình xét khoa học  (25)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25.536)
 2. French  (112)
 3. German  (80)
 4. Spanish  (40)
 5. Korean  (9)
 6. Italian  (8)
 7. Japanese  (5)
 8. Russian  (4)
 9. Portuguese  (4)
 10. Chinese  (3)
 11. Polish  (1)
 12. Hungarian  (1)
 13. Hebrew  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...