skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RISAMOSIOS MEDZIAGOS GAMYBOS BUDAS

Garmute,Antanina ; Valinciene,Birute ; Zeringis,Mecislovas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STATYBINIU GAMINIU APDAILOS KOMPOZICIJA

Puodziukynas,Rimvydas ; Vilkiene,Aldona-Irena ; Pralgauskiene,Regina-Nijole ; Bieliuniene,Violeta

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KOMPOZITŲ MINERALINIS PLOKŠTELINIS UŽPILDAS

Efanova,Vera Vasilyevna

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porosity parameters of cement stone containing chemical admixtures of different purpose/Cementinio akmens su skirtingos paskirties cheminiais priedais poringumo rodikliai.(Civil Engineering/Statyba)(Report)

Venckauskas, Lukas ; Dauksys, Mindaugas

Science - Future of Lithuania, Oct, 2013, Vol.5(5), p.530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-2341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sáng chế  (3)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...