skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Phụ nữ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Women's America : refocusing the past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's America : refocusing the past

De Hart Jane Sherron; Kerber Linda K

New York : Oxford University Press, 1991 - (305.4 WOM 1991) - ISBN0195062612 (acid-free paper);ISBN0195062620 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Contemporary feminist theory : a text/reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary feminist theory : a text/reader

Rogers Mary F

Boston, Mass. : McGraw-Hill, 1998 - (305.42 CON 1998) - ISBN0070540020 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kerber Linda K
  2. Rogers Mary F
  3. De Hart Jane Sherron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...