skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.414  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PALEMBANG IN 1811 AND 1812. (PART I)

Bastin, John

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1953, Vol.109(4), pp.300-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE COMPILATION OF THE CUSTOMARY LAW OF JAFFNA (THESA WALAMAI) IN 1707

Jurriaanse, M. W.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1954, Vol.110(4), pp.293-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PALEMBANG IN 1811 AND 1812. (PART II)

Bastin, John

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1954, Vol.110(1), pp.64-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON HEAD-HUNTING?

Fischer, H. Th.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1955, Vol.111(3), pp.274-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MYTH IN A CHANGING WORLD

Locher, G. W.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1956, Vol.112(2), pp.169-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KAWI AND KEKAWIN

Zoetmulder, P. J.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1957, Vol.113(1), pp.50-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNOUCK HURGRONJE AND THE STUDY OF ISLAM

Drewes, G. W. J.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1957, Vol.113(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPON A WHITE STONE UNDER A NAGASARI-TREE

Hooykaas, Jacoba

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1957, Vol.113(4), pp.324-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOME EXPERIMENTS IN REPRODUCING A PARTIALLY OBLITERATED INSCRIPTION ON AN OLD JAVANESE COPPER-PLATE IN THE ROYAL LIBRARY, COPENHAGEN

Nordstrand, Ove K. ; Gerli, Carl

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1957, Vol.113(3), pp.252-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INDONESIAN DECLARATION OF INDEPENDENCE: 17th OF AUGUST 1945

De Graaf, H. J.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1959, Vol.115(4), pp.305-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JĀTAKA, PAÑCATANTRA, AND KODI FABLES

Needham, Rodney

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1960, Vol.116(2), pp.232-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SURRENDER OF DUTCH MALACCA, 1795

Bassett, D. K.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1961, Vol.117(3), pp.344-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE SOVEREIGNTY OF INDONESIAN STATES: A REJOINDER

Van Der Kroef, J. M.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1961, Vol.117(2), pp.238-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTES ON THE ANALYSIS OF ASYMMETRIC ALLIANCE

Needham, Rodney

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1961, Vol.117(1), pp.93-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BARON VAN IMHOFF AND DUTCH POLICY IN CEYLON 1736m̵1740

Arasaratnam, S.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1962, Vol.118(4), pp.454-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE HADDJ: SOME OF ITS FEATURES AND FUNCTIONS IN INDONESIA

Vredenbregt, Jacob

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1962, Vol.118(1), pp.91-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NEW APPROACH TO KINSHIP STUDIES: Being a discussion of F. G. G. Rose, KIN, AGE STRUCTURE AND MARRIAGE

De Josselin De Jong, P. E.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1962, Vol.118(1), pp.42-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PAST REVIVED: REPLY TO G. W. LOCHER

Wertheim, W. F.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1962, Vol.118(1), pp.183-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CHINESE COMMUNES

Zürcher, E.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1962, Vol.118(1), pp.68-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PALMER LOANS

Tarling, Nicholas

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 1963, Vol.119(2), pp.161-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 19.414  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16.139)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (26)
 2. 1967đến1978  (38)
 3. 1979đến1991  (47)
 4. 1992đến2004  (1.996)
 5. Sau 2004  (17.192)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (19.309)
 2. Bình xét khoa học  (105)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.414)
 2. Portuguese  (4.249)
 3. Spanish  (2.205)
 4. French  (1.787)
 5. German  (798)
 6. Russian  (467)
 7. Italian  (143)
 8. Catalan  (136)
 9. Serbo-Croatian  (97)
 10. Slovak  (43)
 11. Norwegian  (36)
 12. Czech  (17)
 13. Dutch  (12)
 14. Turkish  (6)
 15. Danish  (5)
 16. Lithuanian  (3)
 17. Icelandic  (3)
 18. Arabic  (2)
 19. Chinese  (2)
 20. Hungarian  (1)
 21. Polish  (1)
 22. Korean  (1)
 23. Persian  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paulo Roberto de Almeida
 2. Almeida, Paulo Roberto de
 3. Cervo, Amado Luiz
 4. Creese, Helen
 5. Noorduyn, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...