skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinforced instrument panel assembly

Deneau; Kenneth S ; Cotton; James A ; Martin; Dean M ; Gibbons; Patrick J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive frame bumper interface for discriminated deceleration response

Eagle Paul J ; Cotton James A ; Ridenour Anne ; Feldpausch Sherry A ; Gibbons Patrick J ; Shawver Jason D ; Godfrey Kristin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive frame bumper interface for discriminated deceleration response

Eagle, Paul J ; Cotton, James A ; Ridenour, Anne ; Feldpausch, Sherry A ; Gibbons, Patrick J ; Shawver, Jason D ; Godfrey, Kristin; Daimlerchrysler Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Going nuclear: gene family evolution and vertebrate phylogeny reconciled
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going nuclear: gene family evolution and vertebrate phylogeny reconciled

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 08/07/2002, Vol.269(1500), pp.1555-1561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2002.2074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene tree parsimony vs uninode coding for phylogenetic reconstruction

Cotton, James A ; Page, Roderic D M

Molecular phylogenetics and evolution, November 2003, Vol.29(2), pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-7903 ; PMID: 13678685 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Information Content of Trees and Their Matrix Representations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Information Content of Trees and Their Matrix Representations

Wilkinson, Mark ; Cotton, James A. ; Thorley, Joseph L.; Steel, Mike

Systematic Biology, 12/01/2004, Vol.53(6), pp.989-1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10635150490522737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome

Cotton, James A ; Page, Roderic D M

Proceedings. Biological sciences, 07 February 2005, Vol.272(1560), pp.277-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; PMID: 15705552 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton James A ; Page Roderic DM

BMC Evolutionary Biology, 01 August 2006, Vol.6(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-6-66

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton, James A ; Page, Roderic Dm

BMC Evolutionary Biology, 2006, Vol.6, p.66-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-6-66 ; PMCID: 1618862 ; PMID: 16939643

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton, James A ; Page, Roderic D M

BMC evolutionary biology, 29 August 2006, Vol.6, pp.66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2148 ; PMID: 16939643 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Majority-Rule Supertrees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority-Rule Supertrees

Cotton, James A. ; Wilkinson, Mark; Steel, Mike

Systematic Biology, 06/01/2007, Vol.56(3), pp.445-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10635150701416682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative time scales reveal multiple origins of parallel disjunct distributions of African caecilian amphibians

Loader, Simon P ; Pisani, Davide ; Cotton, James A ; Gower, David J ; Day, Julia J ; Wilkinson, Mark

Biology letters, 22 October 2007, Vol.3(5), pp.505-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9561 ; PMID: 17609171 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying the Potential Utility of Phylogenetic Characters

Cotton, James A. ; Wilkinson, Mark

Taxon, 1 February 2008, Vol.57(1), pp.131-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00400262

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes (Cichlid Diversification)

Day, Julia J ; Cotton, James A ; Barraclough, Timothy G; Pybus, Oliver G. (Academic Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(3), p.e1730 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records

Peterson, Kevin J ; Cotton, James A ; Gehling, James G ; Pisani, Davide

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 27 April 2008, Vol.363(1496), pp.1435-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; PMID: 18192191 Version:1 ; DOI: 10.1098/rstb.2007.2233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prokaryotic tree of life: past, present... and future?

Mcinerney, James O ; Cotton, James A ; Pisani, Davide

Trends in ecology & evolution, May 2008, Vol.23(5), pp.276-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; PMID: 18367290 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hearing gene Prestin reunites echolocating bats.(EVOLUTION)(Author abstract)(Report)

Li, Gang ; Wang, Jinhong ; Rossiter, Stephen J. ; Jones, Gareth ; Cotton, James A. ; Shuyi, Zhang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 16, 2008, Vol.105(37), p.13959(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hearing gene Prestin reunites echolocating bats

Li, Gang ; Wang, Jinhong ; Rossiter, Stephen J ; Jones, Gareth ; Cotton, James A ; Zhang, Shuyi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 September 2008, Vol.105(37), pp.13959-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 18776049 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0802097105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: An empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

Mcinerney James O ; Cotton James A ; Mccann Angela

BMC Evolutionary Biology, 01 November 2008, Vol.8(1), p.312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: an empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

Mccann, Angela ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC evolutionary biology, 12 November 2008, Vol.8, pp.312 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2148 ; PMID: 19014489 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (83)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (8)
 3. 2007đến2009  (18)
 4. 2010đến2013  (26)
 5. Sau 2013  (50)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotton, James A.
 2. Cotton, J.A.
 3. Cotton, Ja
 4. Cotton, James
 5. James A. Cotton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...