skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.127.864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US18149

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US26639

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US27664

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US28463

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US50360

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US95540

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US128500

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US141775

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US150434

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US171714

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US172442

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US176419

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US177494

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US190912

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US203773

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US206565

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US212798

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US218421

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US219527

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

US225044

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.127.864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (4.094)
 2. 1960đến1974  (25.723)
 3. 1975đến1989  (101.156)
 4. 1990đến2005  (247.990)
 5. Sau 2005  (747.534)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.003.598)
 2. Chinese  (188.379)
 3. French  (183.098)
 4. German  (134.566)
 5. Korean  (45.545)
 6. Japanese  (37.038)
 7. Spanish  (9.926)
 8. Russian  (7.490)
 9. Portuguese  (5.520)
 10. Italian  (2.458)
 11. Dutch  (1.716)
 12. Danish  (1.518)
 13. Norwegian  (1.291)
 14. Finnish  (1.280)
 15. Polish  (634)
 16. Czech  (379)
 17. Ukrainian  (370)
 18. Turkish  (354)
 19. Hebrew  (329)
 20. Hungarian  (254)
 21. Romanian  (241)
 22. Greek  (107)
 23. Arabic  (34)
 24. Icelandic  (3)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. James Powers
 2. Lyman R. Roberts
 3. Herman Hollerith
 4. Henry Price Ball
 5. William W. Lasker

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...