skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: América Latina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CONFIGURANDO NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS EN EL ESPACIO DEL RESQUEBRAJAMIENTO EPISTÉMICO-COLONIAL NEOLIBERAL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFIGURANDO NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS EN EL ESPACIO DEL RESQUEBRAJAMIENTO EPISTÉMICO-COLONIAL NEOLIBERAL

Mejías Sandia, Carlos ; Suárez Manrique, Pablo

Revista Reflexiones, 09/18/2017, Vol.96(1), p.97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-1209 ; E-ISSN: 1659-2859 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15517/rr.v96i1.30635

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mejías Sandia, Carlos
  2. Suárez Manrique, Pablo
  3. Mejías Sandía, Carlos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...