skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Mineral Dust xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Adsorption von Lipoproteinen an der Oberfläche fibrogener und inerter Mineralstäube

Bogatu, Bettina Ulrike; Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin

DOI: 10.18452/15079

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin
  2. Bogatu, Bettina Ulrike

theo chủ đề:

  1. Xe 8004
  2. Silica
  3. Medizin
  4. Fibrosis
  5. Xe 8020

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...